غلط کردن آمریکا

Fred
by Fred
03-Jan-2012
 

در دوران طلایی؛ امام راحل گفت:

"آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند"

شنبه گذشته در هنگام گذراندن تعطیلات سال نو در هاوایی؛ رئیس جمهور آمریکا، باراک حسین اوباما، با امضاء لایحه قانون تحریم بانک مرکزی نظام پربرکت؛ غلط کرد و آنهم چه غلطی.

چند ساعت از غلط کردن اوباما نگذشته بود که سیر صعودی بهای دلار و تو سر تومان آخوندی خوردن شروع شد و اکنون تقریباً هر ۱۸۰۰ تومان شده به یک دلار و نهضت ادامه دارد.

پیش از اینکه نظام پربرکت با مسلح شدن به سلاح هسته­ای بقای خود را بیمه عمر کرده و جنگ دیگری هم روی دست ایران و ایرانی بگذارد؛ فلج اقتصاد عمدتاً در دست باندهای رژیم، امید به سرنگونی اسلامیستها، "اصلاح طلب" و غیره را بیشتر میکند.

تبریک

پ.ن. بزودی پس از تصویب قریب الوقوع سنا، لایحه بعدی تحریم پُر و پیمان تر که از تصویب مجلس گذشته است میرود برای امضاء و غلط کردن اوباما.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

economy

by مآمور on

 the first rule of economy says, for instance, if the price of omegawatches are lower in mexico than they are in US, then people start buying watches in mexico and take them to US to make profits. 

while the prices of gas, electricity, bread and so on have gone up dramatically after eleminating the subsidies, the price of $ and gold cannt stay the same, otherwise people start buying all gold and take outside of Iran to make profits.

having said these, when late ayotallah Khomeni said that he meant US cannt topplr his regime. $ on upward position will only help the goverment to get more money for oil $ and pay its expensss,

My boss is actualy very happy now and he promised to give me a raise.

I wear an Omega watch

 


Maryam Hojjat

Rahbar & His Thugs are

by Maryam Hojjat on

Eating their own shit Right Now.