من الان میدم حراست شما رو بگیره

Fred
by Fred
02-Mar-2010
 

کاسبی پر درآمد همایش های بین المللی در جمهوری پر برکت.

دبیر همایش بین المللی بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی: تو میخوای خراب کنی یا درست کنی، وارد نیستی، اینجا ایرانه، دم ظهر بیا اینجا سوزن نمی افته زمین


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred