روپرت مردوخ؛ دشمن ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Dec-2011
 

ماهواره و اینترنت، انحصار رادیو و تلویزیون نظام پربرکت را شکسته و حملات مستمر رژیم در راستۀ حفظ و تداوم انحصار با پخش پارازیت، از بین بردن دیش­های ماهواره­ای و سانسور کردن (فیلتر) اینترنت هم جز شکست و بدنامی بیشتر دست آوردی نداشته است.

چندی است که در کنار زور زدن­های بی حاصل و سعی در ترور شخصیت مجریان، برنامه سازان و صاحبان شبکه­های فارسی ماهواره­ای، افشا "نیات شوم" هم وارد دستور کار شده. آخرین نمونه:

" اعلان جنگ امپراتور یهودی رسانه­ها؛ روپرت مردوخ اخیرا وارد بازار رسانه‌ای فارسی‌زبان نیز شده است و سعی دارد با راه‌اندازی و پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده فارسی توجه بینندگان فارس‌زبان بالاخص ایرانی را معطوف به شبکه‌های خود نماید تا نیات شوم خود در مورد مخاطبین ایرانی نیز به اجراء گذارد.

در کل می‌توان اهداف این شبکه‌ها و سریال‌ها را به صورت خلاصه اینچنین عنوان نمود: ترويج سبک زندگی غربی با ظاهری شرق پسند، القای پيام های ليبرال فمينيستی، تبلیغ روابط نامشروع و غیراخلاقی و قبح زدايی از گرايشات هم جنس‌بازی و ترويج آن."

به عبارت دیگر؛ به مصداق ادب آموختن از بی ادبان، حضرات خبر ندارند که سی و سه سال حاکمیت "اسلام ناب محمدی" بهترین مروج "پیام­های لیبرال فمینیستی" بوده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of Rupert........

by پندارنیک on