شست اولی الامر بر ماشه اتمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Feb-2010
 

آنهایی که اهل مطالعه تاریخ هستند مکراراٌ به مواردی برمیخورند که به صراحت هرچه تمامتر گویای فاجعه ای بوده اند که متعاقب آن صورت گرفته.

باور من بر این است که بنا بر جمیع شواهد موجود فاجعه ای که منبع و منشأ آن جمهوری پر برکت است در شرف شکل گرفتن میباشد. فاجعه ای به مراتب سهمگین تر و گسترده تر از بلایی که حاکمان اسلامستیز در طی سی و یکسال گذشته بر سر مردم ایران و منطقه آورده اند. اگر هرچه زودتر جهان آزاد با محاصرۀ کامل اقتصادی نظام پر برکت در کنار کمکهای مادی و معنوی بی دریغ به مردم ایران در راسته سرنگون کردن آن دست به کار نشود تاوانی بس گران در انتظار همه خواهد بود.

سخنان امروز رهبر اولی الامر جمهوری پر برکت از آندست علائم هشدار دهنده است که نباید نادیده گرفته شود خصوصاً آنکه دیر یا زود شست مبارکش بر روی ماشه اتمی خواهد بود.

"حضرت آيت الله خامنه اي، حمايت از فلسطين را براي جمهوري اسلامي و ملت ايران، مسئله‌اي عقيدتي دانستند و افزودند: مسئله فلسطين، براي ما و مردم ما، يك تاكتيك و حتي استراتژي سياسي نيست بلكه مسئله دل و ايمان است به همين علت، ملت ايران در روز قدس نيز همچون ‪ ۲۲بهمن كه روزي متعلق به سرنوشت خودشان و كشورشان است در سراسر كشور به صحنه مي‌آيند و احساسات حقيقي خود را در دفاع از مظلومان فلسطين بيان مي كنند.

ايشان، در بخش ديگري از سخنانشان، موقعيت و سرنوشت سازشكاران را نشان دهنده بي اعتباري و بي‌فايده بودن مذاكره با دشمن صهيونيست دانستند و خاطرنشان كردند: كساني كه راه حقيقي و اصلي نجات قدس و فلسطين، يعني مبارزه و استقامت را ناديده گرفتند مجبور به قبول مسائل تحميلي دشمن شدند و اگر لحظه‌اي از آن تحميلات، پا را فراتر گذاشتند حذف و يا تحقير شدند.

رهبر انقلاب اسلامي، نفي مقاومت و مبارزه را، چه دانسته و چه ندانسته موجب ضربه زدن به ملت فلسطين خواندند و افزودند: اين واقعيات، بايد براي افكار عمومي، مستمرا بازگو شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، نصرت خداوند را شامل دنيا و آخرت مومنان دانستند و افزودند: امكانات اقتصادي - سياسي - نظامي و تبليغاتي ملت ايران از آمريكا كمتر است اما، ما به علت نصرت قابل درك پروردگار از آمريكا قوي تر هستيم و اين نصرت را در پيشرفت روزافزون خود و عقب نشيني آمريكا، كاملا مشاهده مي‌كنيم."

//www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/88120743...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Jaleho

فرد جان، فرمودید:

Jaleho


" اگر هرچه زودتر جهان آزاد با محاصرۀ کامل اقتصادی نظام پر برکت در کنار کمکهای مادی و معنوی بی دریغ به مردم ایران در راسته سرنگون کردن آن دست به کار نشود تاوانی بس گران در انتظار همه خواهد بود."

 

حالا لطفا به زبان زرگری هم همین حرف رو تکرار  بفرمائید  که خدا نکرده اونهایی که حرف شما را به زبان انگلیسی‌ و عبری و فارسی نفهمیدند، یک وقت جا نمانند.

 


Fred

The missing trainee

by Fred on

As soon as they are prompted, the old-timers jump.  But where is their trainee?   


Mola Nasredeen

Now Fred #1 is back to run the show

by Mola Nasredeen on

using folksy American slang such as "Keep on Trucking" hence playing it cool ala Grateful Dead rock band. 

The Persian speaking "entity" from Fred INC. has probably gone to watch Celin perform on Satellite TV. So many performers so little time .


I Have a Crush on Alex Trebek

"Groundhog's Day"

by I Have a Crush on Alex Trebek on

Fred, stop trying to make your blog about people who are tired of you. At least people are here giving you some traffic. Your blogs are redundant anyway. You're a broken record. No original ideas - just "Another day, another tyrant. The solution is the sane world must "step in" (IT!!!) and do something." The end???? But then you do it over and over. It's like the movie groundhog's day with Bill Murray. 


Fred

The usual lovelies

by Fred on

Isn’t it heartwarming to see when the subject is about the Islamist Rapists’ plans to bring even more ruin to Iran and Iranians the usual detachment of lovelies prefer to talk about anywhere but IRR?  Keep on trucking


I Have a Crush on Alex Trebek

Actually, I heard that million dollars has increased.

by I Have a Crush on Alex Trebek on

I also read once that it's even more per CIA operative in AfPak and Iraq. 

By the way, you communist scum Mola, Baghdad is Los Angeles. Ann Coulter told me so. Check it out on youtube. Neoconservativism will save us all!


dooste-shirazi

There is a solution

by dooste-shirazi on

Tell your Israeli friends to reach peace with the Palestinian people.

Accept the 2002 Arab Peace Proposal.
1. Move back to 1967 border
2. Return East Jerusalem
3. Compensate the refugees


Mola Nasredeen

Now this one is the Persian speaking member of Fred INC.

by Mola Nasredeen on

And for some reason he does not create as much reaction as Fred #1 (the English speaking Fred). Why?

Maybe he's more aware of the Iranian nationalism sensetivities specially when it comes to sanctions, regime change and bombing Iran. Iranians have observed the destruction of Iraq and Afghanistan under the guise of regime change and bringing democracy to those countries by the western powers.

Iranian Americans like all other Americans have experienced the financial disaster brought upon them by unending expensive wars and have no taste for another war with Iran or any other country. It costs 1 million dollars per soldier per year in Iraq or Afghanistan, multiply that by hundreds of thousands and it comes to trillions of dollars ($1,000,000,000,000). This is a borrowed money from China and others. No more new wars, period.