زنده باد مرام صهیونیستی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Dec-2011
 

پیشتر از انگشتانۀ دانش حجت الاسلام حاج آقا علیرضا پناهیان قطراتی تقدیم شده بود؛ این هم چند چکۀ باقیمانده:

" یکی از آسیب‌های مهم آزادی بيان به عنوان یک ارزش محوری این است که مي‌تواند منشاء اختلافات شود و همه افراد جامعه را به جان هم بياندازد.

اميد استکبار برای اينكه بتواند یک جامعه را به نزاع و اختلاف بکشاند، به ارزش محوری دادن به همين آزادی بيان است.

با چنین تحلیلی كلمه آزادی بيان بجای اینکه يك کلام مقدس بشود، می‌شود یک مرام صهیونیستی.

در قرآن کریم صریحاً از کلمه آزادی سخنی به ميان نیامده است"

سئوال:

آیا در کشورهایی که آزادی بیان وجود دارد؛ "همه افراد جامعه به جان هم" می افتند؟

آیا آزادی بیان را " یک مرام صهیونیستی" نامیدن ؛ تقدیر از آن "مرام" نیست؟

آیا اساساً زندگی اجتماعی در عصر جدید با قواعد بدوی ١٤۰۰ سال پیش امکان پذیر است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

راهنمای جواب:

Tavana


۱. تا معنی به جان هم افتادن چه باشد. از نظر فیزیکی و جسمی آزادی به حد وفور است. هم مرد با زن و هم مرد با مرد و هم زن با زن. از نظر عاطفی و قلبی. آن دو حروف لای کتابند. از نظر جنگی و کشت و کشتار. که نگو. جنگهای داخلی آمریکا. جنگهای جهانی اول و دوم و بگیر و برو.

۲. سوسک چیست که کله پاچه داشته باشد. آقا علیرضا وقتیکه اصلأ نمیداند صهیونیست چیست چه میفهد مرام آن چیست.

۳. آقا علیرضا بدبختانه مرامش مرام آخوندی است و از مرام قرآن بدور. خداوند در قرآن صریحأ ذکر میکند که حق اختیار را فقط و فقط به بشر ارزانی داشته و نه به هیچ مخلوقی دیگر. آزادی بیان و میان و بالا و پایین و عقب و جلو و غیره همه و همه جزو این حق مسلم ماست. عصر جدید و قدیم هم کشک است. بشر همواره به بطالت رفته و میرود و خواهد رفت.

و خداوند نبخشد این توانا را اگر دروغ گفته و یا هرزه گویی کرده باشد.