دروغگوی وقیح

Fred
by Fred
17-Dec-2011
 

هنگام بازدید از یکی دیگر از تلویزیون­های ماهواره­ای حضرات در بیروت؛ غضنفر رکن آبادی؛ سفیر نظام پربرکت در لبنان از جمله گفته:

" اکثریت مردم سوریه با حضور بیش از ده میلیونی در خیابانها و میادین شهرهای مختلف آن کشور، به صراحت اعلام کردند که حامی رئیس جمهور کشورشان هستند و نشان دادند که انگیزه‌ها و تحریکات دشمنان خارجی برای ضربه زدن به مقاومت را به خوبی شناخته و انجام اصلاحات را نیز تحت اداره بشار اسد می‌خواهند."

به عبارت دیگر؛ در راسته طرفداری از بشار اسد، بیش از "ده میلیون" از ٢٣ میلیون مردم سوریه ریخته­اند تو خیابانها و میدانها.

سئوال:

در عصر اینترنت، یوتیوب، تلفنهای همراه با قابلیت فیلمبرداری و شبکه­های ماهواره­ای؛ دروغگویی با این وقاحت چه فایده­ای دارد؟

آیا با ایندست بی پروا دروغگویی؛ همدستی نظام پربرکت با آدمکشان بعثی در قتل عام شهروندان زن، مرد و کودک سوریه­ای از یادها خواهد رفت؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred