فتوای "دولتهای کافر" الخامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Dec-2011
 

فتوا:

" اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیر اسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر* و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین های اسلامی و یا مسلمین در سر تا سر عالم تقویت نماید واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند و جود داشته باشد و این حکم هم اختصاص به مسلمانان ایران ندارد.

سید علی الحسینی الخامنه ای"

به عبارت دیگر؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر "الخامنه­ای" که به برکت پول نفت مردم ایران ولی امر چگین­های بسیجی کهریزک کار، پاسداران ایرانی کُش قاچاقچی مسلک و تروریستهای حزب الله لبنان است و مزد مرد و زن و کودک کُشان بعثی سوریه را میدهد؛ برای همۀ مسلمانان جهان "حکم" صادر میکند که از "دولتهای کافر" خرید نکنند. فوتینا!

تبریک

پ.ن. پر واضح است که این "حکم" شامل اصحاب خدایگان نمیشود.

*بر اساس آمار، دولت چین به کافر بودن مباهات کرده و تا ٩٣٪ مردم آن کشور هم به همچنین. در روسیه ٤٨٪ مردم به کافر بودن خود افتخار میکنند و کادر رهبری آن از کهنه کمونیست­های لامذهب تشکیل شده است. هر دو دولت حقوق اولیه مسلمانان در کشورهای خود را در اویغور و چچن نادیده گرفته و به آنان ظلم مضاعف میکنند. با اینهمه؛ نظام پربرکت خدایگان از جمله خریداران کالاهای اکثراً بنجل آنها میباشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

The Parasiticidal Truth!

by Tavana on

 

 

The 'truth' is the one & only one cure for 'parasitism.' Calling one an 'old chap' and/or 'cutter & paster of his/her Quran' only aggregates the the parasite/leech/'Angal' own growth!

And as for 'pretentious' Muslims, there are hundreds of millions of them around worldwide. But the sincere believers ('Momens') are only & only known to GOD himself & they may not exceed the number of fingers on 2 hands. One must read/ponder/learn Quran rather than pretense/cut/paste it before making a comment.

And let GOD judge who the true Muslim is! Would we?

"Is not GOD the most just of judges???" (Quran 95:8) 


anglophile

Tarreh-Gol

by anglophile on

Mossadegh was only too happy with relying on Kashani until the latter called Mossadeghs bluff and showed that he was seeking absolute power. Sorry old chap but try harder next time. And the Shah, unlike Mossadegh, did not pretend to be a good muslim - he was.

default

Angali, are you denying the fact that shah tried to pretend he

by Hooshang Tarreh-Gol on

was a 'good' muslim, or his long-term relationship with the likes of Falsafi and Kashani and such.

Old chap, do keep in mind that the path to tis Islamic Republic of Hell was paved by the religious pretensions of your shah, from relying on Kashani to oppose Mosadegh, to Hijatieh working with SAVAK, to Sepah Mazhab, to giving a free hand to all those Mehdieh, Hossaineh, Tekkieh,...

Koran 'Al Aray Az Mehry" indeed.

Tabrik o Tasliet!


anglophile

Wrong tavana

by anglophile on

King Mohammad Reza Pahlavi was not a Hadji because he never did "tamattoe" and only did "omreh". Either you know nothing about Islam and make up stories or deliberately mislead. As a muslim (if that is what you pretend to be) you must not spread falsehood. Sorry old chap but try another trick (or cut and paste a verse or two from your own Qur'an).

Maryam Hojjat

He talke BS always

by Maryam Hojjat on

He also always talks to his thugs noone else listen to this bastard.


Tavana

قرآن الآریامهری!

Tavana


همچنانکه حاج محمد رضا پهلوی برای فریب و رنگرزی ملت و با بیشرمی قرآن آریامهری منتشر میکرد و سفر حج هم رفت آخوند خامنه ای که همانا دست پخت کارخانه آخوند پزی حاجیان دوره صفوی است از کفار میگوید بدون اینکه قرآن را خوانده باشد که بداند معنی کلمات کفر و کافر چیست قبل از آنکه بلبل زبانی کند. بطور مثال خداوند حداقل ۹ بار کلمه کفر را در مورد خود بکار میبرد که در اینصورت او هم کافر است و خبر ندارد! ایرانی است و مرکب از جهل ومکر وفریب!

تسلیت