آش کشک خاله و گذرنامه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Feb-2010
 

دیروز فرمانده کل قوا و رهبر مادام العمر نظام صد البته مقدس و پر برکت در بیاناتی پر مغز آب پاکی را روی دست همه ریختند، یه چیزی تو مایۀ حرف آن مرحوم مغفور که فرمودند هر کی دوست نداره گذرنامه اش را بگیرد و برود.

لُب اوامر عطر آگین مقام معظم رهبری این بود که نه تنها این نظام و دفتر و دستکش همانند آش کشک خاله بخوری و نخوری پاته، بل آندسته که جیک هم بزنند خارج شده و حسابشان با کرام الکاتبین خواهد بود.

حضرت فصل الخطاب خامنه ای این حکم را در حضور اعضاء مجلس خبرگان و رئیس آن جناب امیرکبیر ثانی رفسنجانی صادر فرمودند که کلی از دوستان چشم انتظار همراهی آن سردار سازندگی ماضی با "اصلاح طلبان" درون نظام میبودند. طرفه آنکه اعضاء آن مجلس درست پیش از شرفیابی در بیانیه پایانی نشست خود نه تنها قبای رهبری را بر قامت رعنای رهبر فرزانه برازنده اعلام کردند از فرماندهی داهیانۀ ایشان در خواباندن "فتنه " اخیر تا دلتان بخواهد تعریف و تمجید هم کردند.

این هم فرازهایی از بیانات آن حضرت و متن بیلان کار ایشان توسط مجلس خبرگان که خدایی ناکرده فکر نکنید این طرف چونکه آبش با کل این جماعت چه "اصلاح طلب " و غیره تو یه جوب نمیره براشون حرف درآورده:

"مرزبندی شفاف و صریح با دشمنان نظام " باید انجام گیرد. " اگر مرزها شفاف نشود عده‌ای می‌توانند با قصد خیانت و بدون اینکه شناخته شوند، وارد چارچوب‌ شوند ضمن اینکه عده‌ای دیگر نیز بدون آنکه متوجه باشند، از مرزها خارج می‌شوند بنابراین عدم مرزبندی اشتباهی بزرگ است."

حاجی راست میگوید، بر اساس اصل صد و ده قانون اساسی نظام پر برکت صاحب اختیار ملک و ملت ایران است و صلاح مملکت خویش خسروان دانند، فضولی موقوف!

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812021118 http://hamshahrionline.ir/News/?id=109017


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred