حسن داعی علیه تریتا پارسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Dec-2011
 

اگر زمانی بدون مدرک به موضوع پرداخته میشد؛ به لطف دعوای حقوقی علیه سید حسن داعی الاسلام توسط لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن تریتا پارسی، دیگر اینگونه نیست.

حسن داعی از جمله ادعا میکند (ویدیو ضمیمه) که بر اساس مدارک بدست آورده از دادگاه؛ در اظهارنامه مالیاتی سالانه تریتا پارسی، دریافت پول از دولت آمریکا منجمله از سازمان جاسوسی سیا قید شده است.

البته پس از گزارش روزنامه واشنگتن مبنی بر همکاری تریتا پارسی با عوامل و مقامات نظام پربرکت و همچنین با سازمان جاسوسی سیا و سکوت مطلق لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن در رد آن بخش از گزارش، بر احتمال صحت ادعای حسن داعی افزوده شده است.

سئوال:

چرا همین لابی نایاک و شخص رئیس مادام العمر آن، تریتا پارسی، که مرتباً در پی آن هستند که اپوزیسیون نظام پربرکت از دول خارجی برای مبارزه با رژیم کمک نگیرد؛ واعظ غیر متعظ تشریف دارند؟

بارها سئوالات بسیار دیگری هم از لابی نایاک شده و بجز حمله* از سوی هواداران و کارمندان آن لابی نتیجه­ای نداشته است.

عدم پاسخگویی و شفافیت لابی نایاک باعث از میان رفتن ابهامات در مورد این لابی و رئیس مادام العمر آن نشده و نخواهد شد.

لابی نایاک پاسخ بدهید!

تبریک

*پ.ن. از این هوادار و مدافع لابی نایاک چه خبر؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
long live Iran

Long Live Iran for Ever

by long live Iran on

Let thanks all of you that rush to put comment without reading my message properly. 

Well, first of all I am not supporter of NIAK or other although I heard some good things that they did to at least American Iranian while MEK caused and brain washed even their own members!

Secondly, This guy Dai only claim. I would like to see his proofs that he is talking about but not showing to us.

Thidly, One point that he mentioned is that Trita took money for giving talk. This is not only wrong but is a tradition in scientific world. All politians and scientists getting money for giving talk. Not only money but they get invitation, tickets and all the expences! It seems this guy does not know this obvious thing or pretend he does not know or think that he is talking to illitrate people.

Finally, I mentioned in my previous message that "apparantly" this guy is/was a member of MEK. If you have proof that he is not. Just show me. There is a freedom of talk I hope here.

But I eagerly look forwar to seeing his proofs.

Long Live Iran


Fred

Anonymous Bugger

by Fred on

این فرمایش شما از بحث این بلاگ خارج است و درعین حال روی موضوع به قول امروزیها چالش برانگیز و مهمی انگشت گذاشته­اید.

مبحث قدیمی است و بسیار استخواندارهای ایران با آن سر و کار داشته و هنوز هم دارند.

 با این همه ایکاش با در نظر گرفتن شرایطی که نظام پربرکت بوجود آورده  و انزجارهای واکنشی قابل درک، بلاگی در مورد فواید فارسی سره نگاری  بنویسید تا اهل نظر بیایند و تبادل افکار کنند. من هم به اندازه سواد و فهم و درک خودم در خدمت خواهم بود.  

ایام (روزگار) به کام    


divaneh

Thanks for sharing Fred

by divaneh on

It was increasingly clear that the NIAC was helping IRI, but now with this new evidence there is little doubt left about its destructive role in the Iran's affairs. Interestingly they opened a branch of their store here asking people to pay them for their great service. What a joke.


Anonymous Bugger

عمو فرد گرامي.. واعظ "غير متعظ" ديگه چه سازيه

Anonymous Bugger


 

 

انگاری خودتم دست کمی از اخوندا در نثر فصيح عربی نداری ها:).. کم تعزيزات و فريضات و عريضات اين اخوندا چپوندن تو فارسی  که عمو فرد هم در "تحريم" واژۀ پارسی هميارشون شده.. متعظ = پذيرا  ..اگه بگی پذيرا از دانشمنديت کم ميشه..بجای ضميمه بگی پيوست چطور.. کارگزار بجای عوامل ..درستی بجای صحت.. اينا رو گفتم از باب ايران دوستيت که در بلاگ هات اشکاره و اميدوارم به خودت پرسونال نگيري..

تبريک..  اووپس شادباش:)


masoudA

lOL @ long Live Iran

by masoudA on

Your response to Freds legitimate points was so classic.....what are you 12?  Daei is not MEK, but so what if he is???  Do you even recognize the filth is the smear campaign propaganda you allow yourself to be a part of? 


vildemose

 Fred is right. Even if

by vildemose on

 Fred is right. Even if Daie was Rajavi himself in disguise, it does not obsolve NIAC and Trita from hyporcrisy and their dishonesty...what a sad state of affairs.

 

Separation of Church and State AND Corporation


Fred

"long live Iran"

by Fred on

Thank you for proving my point, namely that, NIAC lobby and its supporters do not answer legitimate questions about their conduct and only attack the questioner(s).

Lets assume Hassan Dai is not only a MEK member, rather, is the head of that cult.

This does not relieve NIAC lobby of its  alledged hypocrisy in advocating to deny help to the opposition to the Islamist Rapists while the lobby's lifetime president is documented to have a cozy realtionship with various IRR officials.  

And, not only it is documented that the lobby has recieved money from the U.S. Government affiliated entities, it is also alledged that its lifetime president has been receiving money from foreigners and from the intelligence apparatus at that.

NIAC lobby respond!


long live Iran

Thanks to internet that you can find out everything in seconds!

by long live Iran on

Just look at what I found about Seyed Hasan Daialeslam (do not confuse with Seyed Hasan Nasrolah!) in google!

http://www.golshan.com/neo/hasan/0001.pdf

http://www.golshan.com/neo/neo.htm

Apparantly this guy is/was a member of MEK (Mojahedin Khalg). So I am not surprise if he blame Trita or others! MEK servered Sadam for a long and betraded their country. What could we expect from these guys?!! Anything good?

Long Live Iran