منابع مالی از ما بهترون


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Dec-2011
 

این روزها حرفهای "اصلاح طلبان" نظام پربرکت که پس از شکست در دعوا بر سر قدرت و مکنت از ایران هجرت داده شده و در بلاد کفار مستقر گردیده­اند بعلاوۀ لابی­ها و دیگر هواداران آنها خلاصه میشود در:

١- چون اسرائیل و آمریکا و دیگران دارند؛ پس، بمب اتم حق مسلم ماست.

٢- تحریم منابع مالی نظام پربرکت حرام است و تحریم دارایی­های مقاماتی که با "اصلاح طلبان " خرده حساب دارند جایز میباشد.

٣- حقوق بشر چیز خوبی است ولیکن عطف به ماسبق نمیشود.(منجمله مسئلۀ قتل عام سال ٦٧ که میر حسین موسوی خامنه نخست وزیر بود و دیگر "اصلاح طلبان" مشاغل و مسئولیتهای کلیدی داشتند).

٤- هیچگونه کمک مالی خارجی به آپوزیسیون نباید بشود؛

تبصره آ: کمکهایی که در پوشش جایزه و بنیادهای مرتبط با دول خارجی و شرکتهای نفتی به "اصلاح طلبان" و لابی­های آنها میشود مستثنی میباشند.

تبصره ب: امدادهای غیبی برای تأمین هزینه زندگی و مسافرتها و تبلیغات و رسانه های ریز و درشت "اصلاح طلبان" هجرت داده شده به بلاد کفار مستثنی میباشند.

٥- مردم سالاری دینی یعنی دموکراسی.

به عبارت دیگر؛ گر صبر کنید، انشاءالله ز غوره نظام پربرکت؛ حلوای شیرین دموکراسی با دست پخت "اصلاح طلبان" هجرت داده شده طبخ خواهد شد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of missing Shariati

by پندارنیک on

تکنولوژی اتمی‌، که فارسیش میشه فناوری هسته ای، حق مسلم
ماست......کسی‌ نمیگه بمب میخواد...........اینم یه جایزه واسه بلاگ امروزت
که علی‌ شریعتی‌ رو الکی‌ قاطیش نکردی...........در ضمن، محکوم کردن موسوی
و یارانش به عنوان مجریان جنایات رژیم، فاقد ارزش حقوقی هستش و تنها واسه
تبلیغات خوبه که تو نازنین ماشالا استادشی...اگه اجازه بدی ایشون رو هم یه
جایی‌ بچپونم
که مبادا فراموشش کنیم............