کامنت گذاران حرفه ای

Fred
by Fred
28-Nov-2011
 

علی‌اصغر جعفری رئیس بسیج صداوسیما:

" ۴ گردان سایبری توسط بسیج صدا و سیما در شبکه اینترنت ایجاد شده است ضمن این که در سایر حوزه‌ها هم ما بخش تولید را به عنوان اولویت اصلی قرار داده‌ایم."

به عبارت دیگر؛ ادعای آندسته که میگویند مقالات جانبدارانه تحت عناوین گوناگون منجمله "ضدیت با جنگ" و حملات سایبری هکرها و یورش هماهنگ شدۀ کامنت گذاران و دیگر از ایندست شامورتی بازیهای لوس از سوی مواجب بگیران نظام پربرکت میباشد، زیاد هم با حقیقت بیگانه نیست.

نظام پربرکت است و اوجب واجباتش بقای خوان کَرَم گسترده ای موجود و هر نوع آزادی بیان، حتی در فضای مجازی، سم مهلک برای تداومش است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

منت گذاران اونکاره ای!

Tavana


همان اونکاره های <حرفه ای> که ۷۰ سال نفت ما را غارت کرده و با کودتای <لوس> خود <منت> به سرمان گذاشته و <رضا> و پسرش <محمد رضا> را بمان چپاندن حالا هم گردان سایبری راه می اندازند تا شوخی شوخی پیه <ولایت> را بمان بمالند! وای که چقدر <لوس>! ولی دردا و دردا که بلاگها و کامنتهای خیلی خیلی جدی در این سایت هم خود حکایت پنهان دیگری است از یک دُم <خروس>!

جدأ تسلیت به ما ملت!


Roozbeh_Gilani

which reminds me....

by Roozbeh_Gilani on

Where is Akhtar khanoom, the fake "tudehi", "zardoshti" assigned to your blog, today? off sick or double celebrating Jamal abdul naser/Imad mughnyeh's circumcision?

 

"Personal business must yield to collective interest."