عمو جان قاتل نمونه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Nov-2011
 

"در آستانه اسفندماه سال ۹۰ و برگزاری انتخابات مجلس نهم، جمعیت فدائیان اسلام، با اعلام موجودیت بر اساس آرمان های خود دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگشته است.

جمعیت فدائیان اسلام که در سال ۱۳۲۰ به رهبری شهید مجتبی نواب صفوی در دوران خفقان رژیم پهلوی پا به عرصه وجود گذاشت.... اعدام های انقلابی مختلفی را در سطح کابینه دولت های منصوب شاه پهلوی انجام دادند که از بارزترین این ترورها می توان به قتل عبدالحسین هژیر، علی رزم آرا دو تن از نخست وزیران دربار و قتل عبدالحمید زنگنه وزیر آموزش و همچنین احمد کسروی اشاره کرد .

همچنین اعدام انقلابی محمدرضا پهلوی و حسین علا و حسین فاطمی نیز در دستور کار این گروه انقلابی قرار داشت.

دبیر کلی این تشکل سیاسی محمد مهدی عبدخدایی بوده و بنا بر شنیده ها یکی از وزرای اطلاعات سابق در شورای مرکزی این تشکل عضویت دارد."

به عبارت دیگر؛ گروه تروریستی که با قتل احمد کسروی داغ فقدان آن بزرگ مرد دانشمند ایران را بر دلها نشاند و تعداد دیگری ایرانی کُشت و چند نفری هم از دستش قسر در رفتند، حالا عین شاخ شمشاد "بر اساس آرمان های خود به عرصه سیاسی کشور بازگشته است".

از سایه بیرون آمدن این تشکیلات تروریستی را باید به نظام پربرکت، تشکیلات وزارت سربازان گمنام البته خوش نام آن و همچنین به بانو احترام السادات نواب صفوی، برادرزادۀ مجتبی میر لوحی (نواب صفوی) که از قرار مادر همسر نخست وزیر محبوب "امام راحل" جناب سید میرحسین موسوی خامنه نیز میباشد شاد باش باید گفت.

تبریک

پ.ن. دبیر کل "جمعیت فدائیان اسلام" حاج آقا محمد مهدی عبد خدایی، همانی است که به شادروان حسین فاطمی، وزیر امورخارجه زنده یاد مصدق، تیر زد ولی موفق به قتل او نشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Islamist terrorists in IRAN

by Maryam Hojjat on

existed always since these bastards became moslem and Arab lovers.  These criminal thieves now freely killing IRANIANs. We need another Nader Shah or Reza Shah to kick their A.. out of IRAN. 


پندارنیک

Of terrorists running the governments.......

by پندارنیک on