اسلام؛ آلت ظلم بر ایرانیان

Fred
by Fred
12-Nov-2011
 

پیش از همه؛ دین، هر دینی، تا زمانی که به زور وارد قلمرو زندگی اجتماعی نشود و بر مردم تحمیل نگردد، واجد احترام است و در غیر اینصورت همانند هر آلت ظلم شایسته و بایسته نقد و سرزنش. و دیگر آنکه، همه ادیان ابراهیمی یک سر منشأ دارند و بالطبع کم و بیش سر و ته یک کرباسند.

حالا؛ در سی و سه سال گذشته بنام دین اسلام بر مردم ایران ظلم بی امان شده نهضت ادامه دارد. عده­ای از اسلام گرایان عاقبت اندیش و اسلامیستها بر آنند که آنچه در ایران ساری و جاری بوده و هست کاری با دین اسلام ندارد و این دین پیام آور صلح و بشر دوستی است.

سئوال:

آیا در زمانیکه با استفاده از اسلام ظلم بی امان میکنند؛ قربانیان حق دارند در راسته دفاع از خود آلت ظلم را به نقد کشند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

But, Time is running out for Islamist murderers.......

by Roozbeh_Gilani on

انتشار گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون استرالیایی، پیرامون کشتار زندانیان سیاسی‌ـ عقیدتی ایران، بار دیگر این پرونده را در مرکز توجه افکارعمومی ایران و جهان قرار داده است.

بنیاد «عبدالرحمان برومند»، هدف از انتشار این گزارش را حفظ خاطره‌ی قربانیان سیاسی، اعاده‌ی حیثیت آنها و دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان توصیف کرده است.

براساس این گزارش، اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌‌های ایران به دستور شخص آیت‌اله خمینی صورت گرفته که طی آن هزاران نفر از زندانیان سیاسی- عقیدتی در یک کمیته‌ی سه نفره معروف به «کمیته‌ی مرگ» محکوم به مرگ و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

در این گزارش، عاملین و مسئولین اعدام‌ها به‌روشنی معرفی شده‌اند؛ کسانی که برخی از ‌آنها امروز هم پست‌های بالایی در جمهوری اسلامی ایران دارند. گزارش یاد شده با توجه به جنبه‌های حقوقی قوانین بین‌المللی، خواسته است عاملین اعدام‌ها در یک دادگاه بین‌المللی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد محاکمه قرار گیرند.

ویژگی‌‌های گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای قاضی جفری رابرتسون درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ در رژیم جمهوری اسلامی در کجاست؟

این پرسشی است که با آقای ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین در زندان‌های قزلحصار، اوین و گوهردشت و نویسنده‌ی چندین کتاب در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ در میان گذاشتم.

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=374


jasonrobardas

In a democratic system...

by jasonrobardas on

People are  allowed to critique even the religion , without the fear of being persecuted by any source of power .

  Religious folks who have whole heartedly accepted dogmas through "faith", are more apt to get offended by any criticism .

  Since religions draw their rhetoric  from scriptures that are supposedly the absolute truth ........There remains no room for tolerance towards the opposite view point..


Tavana

منبر دوٌم!

Tavana


با اینهمه تراوش <فضُلات> که نویسنده و خواننده را هر دو <مدهوش> و <از خود بیخود> میکند لغت <منبر> را بجای <بلاگ> بکار ببریم بهتر است! ولی در جواب آن سوال <عنبری> لازم است اشاره کرد که لغت <آلت> معنی چندان خوش آیندی در فارسی ندارد و لی از نظر اخلاقی و دینی اختیار <آلت> هر کس در دست خودش است ولی هرکس ظلم و یا جرم کند به ضرر <نفس> خود کرده است. اول هم لازم است قرآن را یاد گرفت و بعد در مورد اسلام نظر داد. اسلام نه پیاور صلح است و نه بشر دوستی. بلکه باز گشایی قلب است به پذیرش حق و بکار بردن عقل و بصیرت در برکندن هر نوع ظلمی در اجتماع. تحمیلی نیست و منبعی است در جهت باز سازی اجتماع. ظالم مستحق مجازات است حال زیر هر چادر و یا زیر هر عبایی ظلم کرده باشد. خدا <یکی> است و دین او هم <یکی> است. ابراهیم هم فقط <یکی> از پیام آوران آن <یک> برحق بود. <کرباس> هم بر بر نمی کشید و با جامه خدا ترسی<تقوا> بر علیه ظلم و ستم <معظم> سازان و بت پرستان زمان خود قیام میکرد. سخن بسیار است و این منبر کوچک.

والسلام و منبر دوّم تمام!


پندارنیک

جواب...

پندارنیک


 

 

شما حق دارین با هر آلتی هر کاری که خواستین بکنین...

ببین فرد، اینقده کفر نگو...........بترس، از آلت الهی بترس........