ما منتظریم آمریکا به ایران حمله کند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Nov-2011
 

"به نظر من آمریکا اصلا جرأت حمله به ایران را ندارد. آمریکا سابقه حمله به ایران را دارد. در طبس هنوز قبر سربازان آمریکایی هست.

اتفاقا ما منتظریم که آمریکا به ایران حمله کند تا انتقام "هواپیمای مسافربری" را از آمریکا که زن و کودک بی گناه را به خاک و خون کشید، بگیریم.

از آمریکا فقط شبحی از قدرت مانده است.

اسرائیل یک نوچه کوچک برای آمریکاست. اسرائیل به حزب الله که یک گروه کوچک است حمله کرد. آیا توانست کاری بکند؟ چه شکست مفتضحانه ای خورد.

ما دشمن مان را که آمریکا باشد شناخته ایم. ..."

آنچه در بالا آمد بخشی از تماس تلفنی با صدای آمریکا یا به قول سایت "جام نیوز" نظام پربرکت "چگونه یک ایرانی عملیات روانی صدای آمریکا را خنثی کرد" میباشد.

تروریسم بین المللی و تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته­ای، ایندست آی نفس کش طلبیدن و حرفهای دیروز خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ کار دست ایران و ایرانی خواهد داد.

تنها چاره؛ اعمال تحریم کمر شکن منجمله نفت/گاز و بانک مرکزی و در عین حال کمک لجستیک به ایرانیان میباشد تا پیش از اینکه نظام پربرکت جنگ دیگری بر همه تحمیل کند آنرا سرنگون سازند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

کمک لجستیک به ایرانیان؟؟؟

Tavana


و ۱۰۰ البته مقصود کمک ناتو به عناصر ناتو و دغل و فاسد به اصطلاح ایرانی است همچون کمک آن به عاشقان؟؟؟ بهار آزادی لیبی.!!! آن جوان غیور؟؟؟ ایرانی پشت تلفن بیش از یک صدا نیست ولی عناصر شناخته شده چون عباس میلانی و امثالهم از همان گروه عاشقان <تحریم تا خفگی کامل> یک ملت غیور؟؟؟ و <دُرون پاشی ناتو> برفرق سر همان ملتند!!!

پ.ن. بد نیست این عاشقان نیمچه نظری هم به عکس دختر عراقی در بلاگ آزاده آزاد در زیر بیاندازند و دو چشم کور شده خود را برای یک لحظه بسته و خواهر و یا یک دختر هموطن را جایگزین آن همشیره کنند!

۱۰۰ تسلیت