اسلام گریزی ایرانیان

Fred
by Fred
07-Nov-2011
 

پیشتر در چندین نوبت در مورد موقعیت اسلام در بین ایرانیان در پس تجربۀ حاکمیت اسلامیستها بر ایران و ایرانی، مطالبی تقدیم شده بود. از جمله در اینجا و اینجا و اینجا

اکنون با استفاده روزافزون و فراگیری واژه نوظهور "اسلام گریزی" و با استقبال انکار ناپذیر ایرانیان از دعوت مبلغین ادیان دیگر، خصوصاً مسیحیت، دو سئوال مطرح میگردد.

١- آیا بدلیل انزجار از دینی، هر دین، ایمان آوردن به آیینی دیگر، هر آیینی، ارزش معنوی/روحانی دارد. به عبارت دیگر از بغض معاویه و نه از حب علی نمیباشد؟

٢- آیا حُسن استفاده بعضی مبلغین ادیان دیگر از وضعیت اسفناک ایرانیان تحت ظلم بی امان سی و سه سالۀ اسلامیستها عمل نکوهیده­ای نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

از آینه گریزان!

Tavana


مشکل ماایرانیها در انتخاب دین و آئین نیست بلکه گریز از نفس خویشتن و دیدن چهره واقعی خویش در آینه است. مثلأ وقتی آینه میگوید که پوست اکثرأ تیره مان با پوست سفید و روشن آلمانیها جور در نمیاید باز هم اصرار داریم که از نژاد آریایی هستیم و بگی و برو. دین خالص خدا فقط یک دین است و آن اینکه با خدا باش و فقط و فقط برده و بنده او باش و اعمال نکوهیده انجام نده و به هم نوع خود برس و خیربرسان و برای بازگشت به سوی خالق خود توشه از این دنیا فراهم کن با گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک. و بدان که پیامبران خدا همه و همه در آینه وجود خود نقش قدرت او را مید یدند و پیامشان همه یکی بود. که او یک است و نیست غیر از آن یک یکِ دگر.

والسلام.


fozolie

Don't need Christianity to expose Shariati

by fozolie on

Jamesh kon Pendar, splitting hairs  doesn't make him less of a charlatan.  All religions are bad and it is idiotic of Iranians to turn to Zoroastrianism or Christianity or any other relgion because of their experiences. Seems to be a point lost on us.

Mr. Fozolie


پندارنیک

دیدی حالا؟

پندارنیک


 

 

خودت بهش میگی‌ "حسن استفاده"، بعدش از من میخوای که بگم عملشون
نکوهیده هستش؟ که همین رو دستاویز بکنی‌ و ناسزاشو به شریعتی‌ بدی، و بعدشم
بگی‌ تقصیر نیروگاه اتمیشونه که توی یکی‌ از لابراتواراش چشم در میارن و
دست و پا میبرن............نه جونم، ما دیگه درسمونو حفظ
شدیم.......اینجوری میخوای سوال کنی‌، جوابش رو هم خودت باید بدی...

اگه پسر خوبی‌ بودی، برات از کثافتکاری مدرسه اندیشه که کاتولیکای
ایتالیایی توی تهرون ساخته بودن، داستانها می‌گفتم که یه جوراییت میشد، ولی
حیف....