پدر نمونه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Nov-2011
 

محسن روح الامینی یادتان هست؟

او یکی از جوانانی بود که در پی تظاهرات آرام مردم در سال گذشته گیر وحوش رهبر تجاوزگران اسلامیستی افتاد و کالبد لت و پار و کهریزکی شدۀ او را تحویل خانواده اش دادند.

پدر این مقتول، حاج آقا دکتر عبدالحسین روح الامینی یکی از کارگزاران نظام پر برکت است. پاچه خواری این پدر نمونه اسلامیست از رهبر همانهایی که بر سر جگرگوشه­اش آن آوردند که به سختی در وهم بشر متمدن میگنجد، باور نکردنی است.

بالا بخشی از بلاگ اول ژانویۀ امسال تحت نام پدر نمونه است. در مصاحبه­ای به مناسبت ١٣ آبان، سالروز عمل تروریستی گروگان گرفتن دیپلمات­های آمریکا؛ پدر نمونه که یکی از "دانشجویان " گروگان­گیر بوده در مورد تظاهرات آرام مردم منجمله گفته:

" آنها می‌خواستند در فتنه ۸۸ ریشه را بزنند اما نتوانستند. ایستادن در راه درست هزینه دارد."

به عبارت دیگر؛ "هزینه" تظاهرات صلح آمیز، شامل تجاوز جنسی و لت و پار کردن پسر توسط همفکران پدر نمونه است.

متأسّفانه سی و دو سال است که در اشکال مختلف هزینۀ عمل تروریستی پدر نمونه و همدستان او که ماشاءالله ارکان "اصلاح طلبان " تشریف دارند را ایران و ایرانی دارد میپردازد و تا سرنگونی نظام پربرکت؛ "اصلاح طلب" و غیره هم ادامه خواهد داشت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

ملت کله پاچه خور

Tavana


و متاسفانه اگر این رژیم هم کله پاچه بشه ایرانی <اصلاح پذیر> نیست و <کله پاچه خور> میمونه که میمونه. نمونه اش تاریخ ۲۵۰۰ ساله اونه که از بیخ و بن داغونه. از <اصلاح طلبی> بین دو پاچه ایش هم حتی میمون در جنگل سبز هم جای دوستی با <اصلاح طلبان> را نشون میده و حیرون و سر گردونه. فکر نون بایست کرد که این <کله پوک> نمونه همینجوری میمونه که میمونه چه این حکومت بمونه و یا نمونه. و حیف از این <روح> امانتی خدا که بدون <عقل> در بدن مثل اسیری در زندونه.

تسلیت