ولیعهد: سازش بی سازش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Nov-2011
 

با سخنان دیروز نایف بن عبدالعزیز؛ اتهام علیه نظام پربرکت برای اجرای عملیات تروریستی در خاک آمریکا وارد فاز جدید و خطرناک­تری شد.

" ولیعهد جدید عربستان سعودی:

در ارتباط با آن طرح ترور نمی توان با ایران سازش کرد، زیرا نیازی به آن نیست.

ما آماده‌ی برخورد با هر سناریویی هستیم و... با هر وسیله‌ای که نیاز باشد."

شرایط با بمبگذاری سال ١٩٩٦ برج­های الخبر در عربستان که ١٩ آمریکایی کشته و نزدیک به ٤۰۰ نفر شل و پل شدند بسیار فرق میکند.

به حکم دادگاه فدرال آمریکا، نظام پربرکت محکوم به پرداخت ۲۵۴ ميليون دلارغرامت برای آن حمله تروریستی شد که علاوه بر دو ميليارد دلار و ۶۵ ميليون دلار غرامت به خانواده قربانيان انفجار سال ۱۹۸۳ مقر تفنگداران آمريکايی در بيروت است.

عمر خوش دختران رز به سر آمد

کشتنیان (کشتیبان) را سیاستی دگر آمد

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Iranians' resources for Mullahs' backwarded ambitions!

by Maryam Hojjat on

All akhoonds wanted power to plunder Iran & IRANIANs as they were doing it subtly since invasion of IRAN by the Bastards their ancestors 1400 years ago.  IRANIANS must think to rid themselves from this jemaate akhoonds for ever for their future generations.