ازدواج زنان فقط با اجازۀ دولت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Oct-2011
 

" مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال، مهرداد صدری، گفت: فرزند تبعه خارجی كه محل تولد يکی از والدينش در ایران باشد، ایرانی شناخته می شود.

اجازه ازدواج يک زن ایرانی با فرد خارجی، طبق ماده ١۰٦ قانون مدنی، به عهده دولت است.

بدون این مجوز هیچ دفتر ازدواجی حق ثبت ازدواج ندارد و پس از آ‌ن، این مورد باید نزد اداره كل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ثبت شود تا ازدواج صورت گیرد."

به عبارت دیگر؛ فرزندان آنهاییکه پیش از این بزرگواری نظام پربرکت ازدواج کرده اند، فعلاً از به رسمیت شناخته شدن ایرانی بودن خوشحالی نکنند تا بعد.

آن بانوان ایرانی هم که دل در گرو غیر ایرانی دارند؛ خدا خدا کنند آقا بزرگ نظام پربرکت بهشون اجازه وصلت بده. نظام زن ستیز است و ضوابط دارد.

تبریک

پ.ن. البته همچنان طبق قانون آقایون از هفت دولت آزادند در صورت دوتا شدن تنبون، نه یکی، دوتا ضعیفه رسمی و چند تا صیغه­ای بگیرند، این هم استدلال دو دو تایی حاج آقا قرائتی.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

تافته جُدا بافته

Tavana


تورا خدا به عنوان شغل این <معظم> دقت کنیم: <مدیرکل> امور <هویتی ایرانیان> خارج از کشور
مشکل ما ایرانیان ریشه ای است و هویت گم کرده ایم. <جمهوری> و <اسلامی> و <غیره> همه و همه <کشک> است. چنان ۲۵۰۰ سال تاریخ زرورقی در وجودمان ریشه دوانیده که با این سر پوش گذاشتتنیهای کشکی کار بجایی نخواهیم برد.

تسلیت