ضعف آمریکا؛ خارش تن اسلامیستها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Oct-2011
 

مقام ارشد نظامی نظام پربرکت:

"درحال حاضر آمریکا در شرایط ضعف تاریخی به سر می برد و به لحاظ داخلی و خارجی با ناکامی های جدی مواجه است بنابراین تو دهنی زدن به این دولت کار دشواری نیست."

رییس جمهوری فرانسه:

" مدارکی که آمریکایی ها نشان داده اند کامل، دقیق و با ذکر جزییات بوده و این مسیری که رهبران ایران دارند طی می کنند بسیار نگران کننده و خطرناک است.با وضعیتی که ایران با کشورهای همسایه خود به وجود آورده و با توجه به مسیر برنامه اتمی ایران، غرب باید فشارها و تحریم ها بر ایران را بیشتر کند.

نیکولا سرکوزی، در پاسخ به پرسشی که آیا فکر می کند ایران در پی برخورد نظامی است، گفت: علائم و شواهد نشان می دهد که ایران دلش می خواهد این مسیر را برود."

به عبارت دیگر؛ داستان ضد جنگ بودن هواداران و لابی گران و مدافعان برنامه غیر قانونی هسته ای نظام پربرکت شباهت زیادی به داستان آقا دزده و فریاد آی دزد بگیرید دارد.

بالام جان؛ نظام پربرکت برای یک جنگ دیگه تنش میخاره؛ بدبختی اینجاست که اگر زودتر بدست ایرانیان سرنگون نشود، ایران و ایرانی باید هزینه سنگین این خارش را دوباره تحمل کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred