ایول

Fred
by Fred
31-Dec-2009
 

دُر افشانی امت فهیم ایول ایول گوی همیشه در صحنه،

حیدر حیدره حیدر!

آقاشون رهبره ایول!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred