حسن شمشادی؛ خبرنگار اونکاره


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Oct-2011
 

به گزارش منابع موثق؛ تعداد مقتولین بدست جانیان بعثی سوریه از مرز ٣۰۰۰ نفر که بیش از ٢۰۰ نفر از آنها کودک هستند گذشته است.

از بدو خیزش آزادیخواهانۀ مردم شجاع سوریه؛ گزارشات متعددی از سوی مردم و دیگر منابع در مورد همکاری فعال نیروهای آدم کش نظام پربرکت با بعثی های سوری کَش منجمله سپاه قدس و نوکران خانه زادشان، حزب الله لبنان، منتشر شده است.

این هم یک گزارش دیگر:

"حسن شمشادی که این روزها به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در شهر دمشق حضور دارد، وظیفه تهیه و ضبط اعترافات اجباری متهمان سیاسی را در حوادث پس از انتخابات برعهده داشته است. حضور فعال این مامور امنیتی ایران در دمشق و تهیه گزارش های جهت دار از جنبش آزادی خواهانه مردم سوریه، فرضیه همکاری برخی نهادهای امنیتی ایران و سوریه را در سرکوب اعتراض های مردمی سوریه تقویت می کند."

صلح پایدار در خاورمیانه وابستگی مستقیم به آزادی مردم ایران و سوریه از چنگال وحوش اسلامیست "اصلاح طلب " و غیره و متحد آنان، جانیان بالفطره بعثی دارد.

به عبارت دیگر؛ سرنوشت ایران و ایرانی با مردم دلیر سوری گره خورده، آزادی هر کدام با رهایی دیگری ارتباط مستقیم دارد.

شرم بر روسیه و چین برای پشتیبانی از دو نظام مردم کُش منفور.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

HHH

by Fred on

حاجی سه طبقه؛

 بجز دفاع از توحش وحوش اسلامیست و متحدان بعثی بچه کش؛ توقع دیگری نبوده.

حاجی سه طبقه، تبریک.


HHH

Hypocrisy

by HHH on

اون خیزش ازادیخاهانت چیزی نیست غیر از هجوم سنی ها با کمک اسرایل و عربستان سعودی بر ضد حکومت شیعه اسد. دلم میخواد ببینم اربابهای اسرایلی چکار میکنن اگر عده ای ارتداکس به ترفشون حمله کنن