گلادیاتور رَشت

Fred
by Fred
11-Oct-2011
 

کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت که معرف حضورتان هست؛ بله، همان ایرانی روشن ضمیر بخت برگشته ای که نظام پربرکت بدلیل تغییر دین میخواهد آویزانش کند.

"خبرگزاری رویترز به نقل از محمدعلی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی اعلام کرده که مقامات قضایی گیلان، تعیین سرنوشت یوسف ندرخانی را به تصمیم و نظر آیت‌الله خامنه‌ای موکول کرده‌اند.

آقای دادخواه، با غیرمعمول نامیدن این اقدام، ابراز امیدواری کرده که حکم اعدام موکلش با توجه به میثاق‌های بین‌المللی و حساسیت‌های جهانی لغو شود."

به عبارت دیگر؛ همانند قیصران رم باستان که با پایین و بالا نگاهداشتن شست دست مرگ و زندگی گلادیاتورها را تعیین میکردند، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر راساً و رسماً اینکار را با سرنوشت ایرانیان پاکنهاد میکند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Kharboze khordan....

by fozolie on

The Islamic doctrine whehter of the 'Shite' or Sunni variaty is very clear. If a man leaves the faith he is committing treason against Islam regardless of what the book may say about no compulsion in religion. Which makes it a fascist movement regardless of how big its following majority of whom don't understand it.

Mr. Fozolie