برادران عراقی مالک ایران

Fred
by Fred
30-Sep-2011
 

عراق برای تعرض نظامی چند ماهه به کویت به بهانه اینکه آن کشور قبلاً جزء خاک عراق بوده، غرامت سنگینی را مرتباً پرداخت میکند.

و اما بشنوید در مورد پرداخت غرامت به ایران برای جنگ تحمیلی هشت ساله:

"محمد مجید الشیخ؛ سفیر عراق در تهران درباره غرامت جنگی ایران از عراق گفت: برادر كه از برادر شكایت نمی‌كند."

به عبارت دیگر؛ وقتی تعداد زیادی از سران نظام پربرکت عراقی میباشند که شامل لاریجانیها که رئیس مجلس و قوه قضائیه و دانشگاه و کاردار سفارت و دستیار قوه قضاییه هستند، صالحی، وزیر امورخارجه؛ نقدی، رئیس بسیجیان؛ و شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و .... میشود نتیجه منطقی گرفت که؛ برادر عراقی از برادر عراقی شکایت نمیکند و غرامت نمیگیرد.

البته اینکه عراقیها نسبت نسبی نزدیکتری به کویتی ها که میگفتند بخشی از خاک آنهاست دارند؛ در نپرداختن غرامت به "برادران " در ایران کاری ندارد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

Roozbeh

by Fred on

Not that many of the usual suspects bothered to ask why Bush, the “neocon”  was backing the Islamist duo, Gul/Erdoghan, going as far as blocking the Military from ousting them.

Take care & keep cool.


fozolie

Brothera Pendar

by fozolie on

how much are you getting paid? by line or by post? why does exposing the unholy alliances of the regime bother you so much?

Mr. Fozolie


Roozbeh_Gilani

Imperialist sponsored brotherhood of islamist criminals....

by Roozbeh_Gilani on

From Damescus to Tehran there exists, at least for the time being, this most corrupt and reactionary elite of criminaly minded  shiat rulers, who have been created & nurtured  by the Imperialist powers for the sole purpose of ensuring the cheap and regular flow of energy from persian golf to the industrial "first world".  However, these criminal shiat  dogs, assad, khamenei/ahmadinezhad and even maliki are now becoming a liability to their own creators. Hence enter "moderate Islamic turks" , to fool the masses for yet another generation, I'd say in their dreams....  

"Personal business must yield to collective interest."


MRX1

He may be right

by MRX1 on

One shiekh o'l omati republic next to another shiekh o omati republic with really  not much to distinguish them from one another these days. Any how let's assume they do pay a compensation, where do you think it is going to go? most likley it will be looted by the regime and rev guards. The money will end up in Duabi or canada or some other place. Not a dime of it will go towarss the poor the needy or as omatis call them mostazfeen. I have been waiting for thirty some years now for the checks that are suppose to arrive at my  home on a weekly basis as promised by imam chosseini and Ahmadinejad, so first they got to pay me!


پندارنیک

Of restitution

by پندارنیک on

اولا مال دنیا ارزش این صحبتا رو نداره (بذار یه دونه از اون علامتا بذارم اینجا، که یعنی‌ واسه خنده)، بعدشم حرف و حدیث در این مورد زیاده، و حتّی در درون حکومت هم سلیقه ها، در این مورد گوناگونه و منوط به سیاست بلند مدّت هستش و ربطی‌ هم به این نداره که رئیس مجلس یا اون یکی‌ کجا به دنیا اومده( بعضی‌ وختا یه چیزایی میگی‌ که آدم مجبور می‌شه از اون علامتا بذاره که یعنی‌ یه چیزی گفتی‌ که آدم شاخ در میاره)، اما از همه این حرفا گذشته راستش رو بگو، تو نازنین دل‌ از کی‌ تا حالا غصه مطالبات ما از دیگران رو می‌خوری؟ ( که واست یه علامت بذارم اینجا که یعنی‌ "خودتی")