جاذبۀ جنسی دختران ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Sep-2011
 

اول یه تُک پا سرکی به سایت امنیتچی های نظام پربرکت بکشید و با عکسها تجدید خاطره کرده و بعد از بازگشت؛ این خلاصه توضیح آنها را مرور فرمایید:

" استفاده از دختران و پسران زیبا در ستادهای انتخاباتی و انتشار تصاویر آنان بصورت گسترده، راه اندازی میتینگ های مختلط انتخاباتی و... تنها گوشه ای از اقدامات آشکار برخی سیاسیون برای فریب جوانان بوده است.

به قطع جوامعی چون ایران که مردمانش با تفکر ناب اسلامی و الهی رشد کرده باشند اسیر جاذبه های صرف جنسی نمی شوند. از همین رو برخی سیاسیون داخلی در کنار جاذبه های جنسی برای فریب برخی افراد ساده لوح، از رنگ و لعاب دینی نیز بهره بسیار بردند بعنوان مثل برخی از لباس مقدس روحانیت و همراهی خود با حضرت امام (ره) سوء استفاده نمودند و عده ای نیز سیادت و نسب خویش را علم کردند."

به عبارت دیگر؛ حنای استفاده مقطعی و موسمی همۀ حضرات، منجمله سردار چاپندگی و خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، از هفت قلم بزک کرده های استخدامی نظام پربرکت که میفرستادنشون جلوی دوربین های خارجی رژه برن تا آزادیهای سیاسی/اجتماعی را به نمایش بگذارند رنگ باخته و حالا پس از چندین سال این خطا کاری کشف گردیده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred