سرتیپ دروغگوی ناشی

Fred
by Fred
14-Sep-2011
 

این خلاصه خبر سانحه هوایی چند روز پیش را دیدی بزنید تا بعد از آن عرض مختصری تقدیم حضور منورتان گردد.

" صبح امروز یکی از هواپیماهای ارتش در حوالی تبریز سقوط کرده بود.

سخنگوی رزمایش نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ چیت فروش گفت: این مسائل در تمام رزمایش‌ها ممکن است اتفاق بیافتد و حداقل ۱۰ درصد در هر رزمایشی در همه کشور‌ها تلفات وجود دارد. "

اینکه چرا نظام پربرکت که داعیه پیشرفتهای عجیب وغریب علمی و تکنولوژی و تولید تسلیحات آنچنانی منجمله هواپیماهای رادار گریز دارد و هنوز هواپیماهای جنگی آمریکایی عهد دقیانوس را مورد استفاده قرار میدهد به جای خود؛ ولی دروغ به این گندگی که " حداقل ۱۰ درصد در هر رزمایشی در همه کشور‌ها تلفات وجود دارد" دیگر نوبر است.

به عبارت دیگر؛ در مانور های همه کشورها "حداقل" درصد "تلفات" بیشتر از آنی است که در این دوره و زمانه در عملیات جنگی پیش می آید. از آن گذشته؛ ایندست حرفها نشانگر دانش نظامی و ارزشی است که اینها برای جان ایرانیان قائل میشوند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
onlyinamrica

chit froush?

by onlyinamrica on

working in bazar? So, my professors in univercity Mr Baker, Mr mason, Mr Carpenter, Mr Goldsmith, and our former president Jimmy Carter should all work in bakery, build houses, make jewelry, build furniture and drive a cart, respectively? Talk about totalitaianism mind set.


Maryam Hojjat

Good Point

by Maryam Hojjat on

He was supposed to be a CHIT FROUSH working in Bazar but in IRR he has this sensetive army position.  Oh, well things will cange soon and they will occupy Evin or their old jobs.