من هر روز یک انسانم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Nov-2009
 

اگر به خانۀ من آمدی

برایم مداد بیاور، مداد سیاه

 می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم

تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم!

یک مداد پاک کن بده برای محو لب‌ها

نمی‌خواهم کسی به هوای سرخیشان، سیاهم کند!
یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم  

شخم بزنم وجودم را .... بدون این‌ها راحت‌تر به بهشت می‌روم گویا!

و بی‌واسطه روسری کمی بیاندیشم!

نخ و سوزن هم بده، برای زبانم

می‌خواهم ... بدوزمش به سق

... اینگونه فریادم بی صداتر است!

قیچی یادت نرود،

می‌خواهم هر روز اندیشه‌ هایم را سانسور کنم!
پودر رختشویی هم لازم دارم

 

برای شستشوی مغزی!
مغزم را که شستم، پهن کنم روی بند    

 

تا آرمان‌هایم را باد با خود ببرد به آنجایی که عرب نی انداخت.

 می‌دانی که؟ باید واقع‌بین بود!

 صداخفه ‌کن هم اگر گیر آوردی بگیر!

 می‌خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،
برچسب فاحشه می‌زنندم

بغضم را در گلو خفه کنم!
یک کپی از هویتم را هم می‌خواهم  

 

برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد،

فحش و تحقیر تقدیمم می‌کنند،

به یاد بیاورم که کیستم!

ترا به خدا ... اگر جایی دیدی حقی می‌فروختند
 

برایم بخر ... تا در غذا بریزم   

ترجیح می‌دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم !

سر آخر اگر پولی برایت ماند

برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردنبند،

بیاویزم به گردنم ... و رویش با حروف درشت بنویسم:

من یک انسانم

من هنوز یک انسانم

   من هر روز یک انسانم!

 

شاعر:

غادة السمّان


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Zal

SG, don't u have IRR dirty work and propaganda to do

by Zal on

These poems are way over your comprehension. Mentally or spiritually so no need to leave your stink everywhere. Enough of it on the news section.


Atessa1

Nice

by Atessa1 on

Great poem...thank you.

 


Shah Ghollam

For a ssecond

by Shah Ghollam on

من هر روز یک انسانم

For a second I thought you are talking about yourself, that would be the ened of the world.

Glad that misunderstanding was cleared.