انتشار درخواست یهودکُشی

Fred
by Fred
12-Sep-2011
 

در روزنامه رسمی کشور که سردبیر آن منتصب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است:

" كيهان و خوانندگان¤

آيا اين حق ما نيست كه در مقابله با عملياتی كه شبكه های تروريستی اسرائيل عليه دانشمندان كشورمان می كنند ما هم افرادی از آن ها را ترور بكنيم. پس چرا اين كار را نمی كنيم.

حسن قمی پور"

به عبارت دیگر؛ تا بحال تروریستهای حماس و حزب الله لبنان که دست پرورده وحوش اسلامیست حاکم بر مال و جان ایرانیان هستند؛ اسرائیلی کُشی نمیکرده و فقط با آنان فالوده شیرازی میخوردند.

آیا انتشار "افرادی از آن ها را ترور کنیم " در روزنامه رسمی کشور به سردبیری منتصب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بار حقوقی هر ترور آتی افراد یهودی و اسرائیلی برای نظام پربرکت ندارد؟

آیا تاوان مالی اعمال نفرت انگیز نظام پربرکت از کیسه مردم ایران پرداخت نمیشود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

aha crocodille tears for Palestinians again

by fozolie on

How many Iranians have Arabs killed throughout history and in very recent history? Your masters have made Iran a target Pendar, nobody else. And this is just another criminally insane idea to involve Iran in conflicts that will prolong the life of the stinking republic.

Mr. Fozolie


پندارنیک

در گوشی

پندارنیک


 

 

 

حالا خودمانیم، فرد عزیز، اگر محک اصلی‌ یا یکی‌ از محک‌های
اصلی‌ دموکراسی، همه چیز را عیان و بی‌ رودر بایستی گفتن بود، همین جمهوری
اسلامی تا حالا شده بود گًل سر سبد دنیای آزاد.........حیف.

در مورد اون بار حقوقی هم که بهش اشاره فرمودی یه شعر هستش که میگه اگر
مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند....قربانش برم بعضی‌ وختا یه جورایی
شکسته نفسی‌ میکنی‌ که آدم فکر میکنه که خدای نکرده غیر از مدتی‌ که این دو
تا بلاگ روزانه رو می‌نویسی، بقیه‌اش رو خوابی............پدر آمرزیده، یه
لشکر شاکی‌ و مدعی و حقوقدان جلوی دادگاه لاهه بست نشستن که ببینن کی‌
نوبت پرونده‌های کشتار قدیم صبرا و شتیلا و یا قتل عام در کشتی‌ فلوتیلا که
همین چن وخ پیش اتفاق افتاد میشه...........بچه میترسونی، نازنین عزیز تر
از جان؟