ویدیو بمب و تحریم و اصلاحات


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Sep-2011
 

برای آنهاییکه به قیمت تهمت های متداول؛ سالهاست میگویند نظام پربرکت اصلاح ناپذیر است، تحریم سفت و سخت لازم و دستیابی وحوش به سلاح هسته ای فاجعه بار خواهد بود، این حرفهای خواهرزادۀ آشیخ مهدی کروبی که لابد صهیونیست و جنگ طلب و نیوکان و چه و چه است تازگی نخواهد داشت.

"باید دول جهانی، کشورهای دیگه، خود ملت ایران بدونند که رژیم ایران تابع هیچ قانونی نیست، قانون حقوق بشری و هیچ اصلاحاتی رو نمیپذیره، هرگونه حرکت حتی مسالمت آمیز را با بدترین برخورد ها جواب میده. همین باعث شده که با پول ملت ایران با فروش نفت در واقع آنچیزی که برای آبادانی و سازندگی کشور بکار بگیره در جهت ترور، خشونت و سرکوب ملت داره بکار میبره.

حکومتی که با ملت خودش چنین رفتاری میکنه؛ اگر فردا به سلاح کشتار جمعی دست یابه، ما و جهانیان بدانند که همین آقایون با فتواهایی که میدن، از آسمونها دستورهایی که میگیرن، علیه بشریت به کار میبرن."

به عبارت دیگر؛ بجز تلاش برای سرنگونی نظام پربرکت "اصلاح طلب " و غیره؛ لابیگری و زور زدن برای کنار آمدن با وحوش و از ایندست کارهای صدالبته شریف و مملو از ایران و ایرانی دوستی، هیزم بیاری پاتیل معجون مرگباری است که حضرات برای ایران،ایرانی و جهان میپزند .

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred