شاهنشاه؛ مرجع تقلید خامنه ای

Fred
by Fred
09-Sep-2011
 

یکی از بیانات آن نور به قبرش ببارد که وحوش اسلامیست و پادوهای چپول-اسلامیست آنها که اکثراً پیرو شارلاتان علی شریعتی هستند کُلی از آن علیه شاه مغفور استفاده کردند؛ تلاش برای رسیدن به "دروازه های تمدن بزرگ " بود.

حالا به حرفهای اخیر پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر توجه فرمایید که گفته:

" خداوند پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی را از جانب نسل ما مقدر کرده و باید با اراده‌ای عظیم از این مسئولیت سربلند بیرون آییم."

به عبارت دیگر؛ کپی برداری از نظام پیشین به سلطنت مادام العمر اعلیحضرت خدایگان ختم نمیشود.

پیشنهاد میشود یکی از دروازه های این "تمدن نوین اسلامی" نظام پربرکت در تجاوزگاه کهریزک قرار داده شود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Roozbeh Gilani, Thank you

by Maryam Hojjat on

Haz Kardam.


Tavana

Maghboor?

by Tavana on

Such word by the way was a proper substitue for the word 'Maghfoor' as used by the 'GOD's Gapper!


Tavana

مقبور!!

Tavana


هشداری است برای فردی مغرور و سرمست به ملیت خود که خدایگان گشته و ارباب خفته در زیر خروار خاک را مغفور و منور مینامد در حالیکه خود بشری بیش نیست پر از شر و دیر یا زود رهسپار گور!

تسلیت


Ali P.

مقبور ?

Ali P.


I don't see that word in the text.


Roozbeh_Gilani

سلطان ال سلاطین، سید علی‌ حماس مهر، القاتل، السارق...

Roozbeh_Gilani


عربیم تموم شد ، حالا این هم به "پارسی‌":

اون لوله کوروش کبیر، تا دسته تو فلان جای هر چی‌ دزد و ادمکش اسلامیست مادر ق*به، مخصوصا از نوع ۱۲ امامی و مزدوران بی‌ وطنشون... 

آخ که دلم خنک شد..


پندارنیک

تمدن دروازه ای

پندارنیک


 

 

 

اولا مقبور با قاف هستش.......ثانیا اون دروازه خراب شد، عزیز دل‌،
پری بلنده رو هم کشتن........ثالثا بابا غذا سرد شد، بقیه مهمونا میگن "تا
استاد فرد نازنین تشریف نیارن، ما شروع نمی‌کنیم
"