اَبله السلطنه

Fred
by Fred
08-Sep-2011
 

آیت العظمی حاج آقا جوادی آملی گفته:

"کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم٬ چرا که عصمت زن، حق‌‏الله است و به هیچ‌کسی ارتباط ندارد."

این گاو مجسم وقتی عصمت را ملزوم به حجاب و بعد حکم میکند که "عصمت زن، حق الله است " این بدین معناست که اکثریت مطلق ٨۶٥ ,٥۰٩ , ٣٨٦, ٣ زنان روی کرۀ خاکی که لحاف پیچ نیستند، به نظر وحوش، بی عصمت میباشند.

به عبارت دیگر؛ "الله " از حق خودش که "به هیچ کسی ارتباط ندارد " در مورد لحاف پیچ کردن اکثریت مطلق مخلوقات زن خود گذشته که بسیاری از آنان مسلمان هم هستند، ولی وحوش اسلامیست دست از سر بانوان ایرانی بر نمیدارند و در "حق الله " دخالت میکنند.

تبریک

پ.ن. همین ابله السلطنه حرفهای بامزه ای هم راجع به هنرپیشگی زده؛ اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

دختر و زنان‌شون خوب یاد گرفتن که بالا رو سفت و سخت بگیرن و از اون طرف هر کاری که خواستن در جهت آباد سازی انجام بدن.


پندارنیک

فتوا

پندارنیک


 

 

تمام این ماجرا‌ها در مورد حجاب ناشی‌ از عدم صراحت فقهی و قرآنی و گویای اختلاف عقیده بین مفسرین است.

الاحقر الپندار النیک

 

 


Ali P.

He(the Grand Ayatollah) knows what he is talking about...

by Ali P. on

وی تصریح کرد: درباره سلام کردن
اشیاء بر پیامبر آن طوری که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم زمخشری در کشّاف
یعنی هم از بزرگ‌ترین علمای شیعه هم از بزرگ‌ترین علمای سنّی نقل کردند، در
ذیل آیه‌ای. بعضی از سنگها هستند که "یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ" و
مانند آن، آنجا نقل کردند که وجود مبارک حضرت فرمود سنگی بود که قبل از
نبوّت به من سلام می‌کرد هر وقت مرا می‌دید سلام می‌کرد "و إنّی لأعرفه
الآن" الآن هم من می‌شناسمش. از این تعبیر معلوم می‌شود که اشیاء به حضرت
سلام می‌کردند نه حضرت به اشیاء سلام می‌کرد چون اشیاء می‌فهمند و شهادت
می‌دهند لذا اگر این زمین نفهمد، در قیامت چطور شهادت می‌دهد.