تجمع٧۰۰ مفتخور جهان در تهران

Fred
by Fred
05-Sep-2011
 

نظام پربرکت هر چی کم داره؛ "همایش بین المللی " کم نداره، این هم یکی دیگه:

"همایش بین المللی بیداری اسلامی روزهای ٢٦ و ٢٧ شهریور ماه در سالن همایش‌های صدا و سیما با حضور بیش از ٧۰۰ اندیشمند و متفکر داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، دکتر علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل نخستین همایش بین‌المللی بیداری اسلامی اظهار داشت:

یکی از رویکردهای این همایش بین‌المللی تمرکز بر مشترکات موج بیداری اسلامی در منطقه و مهمترین فاکتورهای آن مردمی بودن، اسلامی بودن و استکبارستیز بودن است."

به عبارت دیگر؛ پس ازعملیات ناتو در دفاع از مردم لیبی را به حساب "موج بیداری " گذاشتن، به خرج مردم ایران ٧۰۰ مفتخور از اقصی نقاط جهان در تهران جمع میشوند تا در بین شکم چرانی و ایرانگردی و احتمالاً بهره بردن از صیغه های مخصوص میهمانان نظام پربرکت، مقداری قربون صدقه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بروند و نوید آن دهند که بزودی جهان تحت ولایت حکیمانۀ او درخواهد آمد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Well Said, fred

by Maryam Hojjat on

Rahbar Moftkhor has moftkhoran around.