خانه خدا در تهران

Fred
by Fred
28-Aug-2011
 

اگر خداوند تبارک و تعالی عمر نوح هم بده؛ باز برای زمزمه کردن کلمات قصار "امام راحل " وحوش اسلامیست کمه.

یکی از آن شعارها که وحوش مرتباً قرقره میکنند همون "میزان رأی ملت است ".

تو نظام پربرکت که از روز اول تا الان، یعنی سی و سه سال، بعد از جان و مال ایرانیان، چیزی که ارزش نداشته و "میزان " نبوده؛ همون "رأی ملت " بوده.

در راسته تکامل هر چه خدایگان تر کردن امام معصوم علی آقا رهبر، این خبر را بخوانید:

"صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی: امروز باید اطاعت از رهبری سرلوحه کار ما باشد چرا که عقربه زندگی ما و میزان اعتقادات ما با میزانی که رهبری تعیین می‌کنند باید منطبق شود."

بجز وحوش اسلامیست/یهودستیزان هار و چپولان دست پروردۀ همفکر شان که نانشان در "اصلاح پذیر " قلمداد کردن نظام پربرکت است؛ آن دیگرانی که هنوز تو اون مدار فکری گیر کرده اند، باید یا به دستور حاج آقای "رئیس دانشگاه " عمل کنند و یا فکر دیگر کنند.

این تکامل کیش شخصیت است و علی آقا رهبر را باید پرستید!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Criminal Rahbar needs to

by Maryam Hojjat on

Get a life! + All his supporters in order to stop fooling Iranians.  It does not work any more.