جنگ طلبان و لابی نایک


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Aug-2011
 

در مصاحبه با تلویزیون المنار تروریست های حزب الله لبنان که از کیسه مردم ایران هزینه آن پرداخت میشود، سوگلی از چشم افتاده در کنار حرفهای محو اسرائیل و "دشمن " خواندن آن کشور، صریحاً مخالفت وحوش با طرح ایجاد دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی در منطقه را اعلام کرد.

این مخالفت در حالی صورت میگیرد که خود فلسطینیان خواهان تشکیل دولت مستقل در کنار اسرائیل هستند.

سئوال:

آیا سیاست فلسطینی تر از فلسطینیان بودن وحوش اسلامیست به نفع ایران و ایرانیان است؟

آیا در کنار تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای، انکار هولوکاست و تهدید به "محو اسرائیل " و "دشمن " و " میکرب و سلول سرطانی " خواندن آن کشور؛ جنگ طلبی و دعوت حمله به ایران نمیباشد؟

چرا لابی نایک که مدعی "مخالفت با جنگ " است؛ در این مواقع سکوت و هرگز و هرگز جنگ طلبی وحوش اسلامیست را علناً محکوم نمیکند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of war and NIAC

by پندارنیک on

 

 

 

شواهد روزفزونی وجود دارد که حکایت از جنگ طلبی قشر رادیکال و
سنگ اندازی آنها در پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطین می‌کند. آنها به درستی
دریافته اند که حمله نیروهای خارجی به ایران باعث وحدت ملی‌ در پیرامون
حکومت در مقابله با متجاوزان خواهد شد. به این دلیل است که "اصلاحات" و
پشتیبانی از "اصلاح طلبان" را تنها راه نجات ایران و یگانه مسیر عاقلانه به
سوی مقصدِ همزیستی‌ مسالمت آمیز در منطقه میدانیم...

پرسشی هم که از "نایک" کرده اید، در خور جواب منطقیست. من اگر به جای
شما بودم با پرداخت حق عضویت، و نشان دادن کارت عضویت به دربان، خود را
وارد یکی‌ از جلساتشان می‌کردم، و هر جور که شده بود میکروفن را میقاپیدم و
یا علی‌....

شنیده‌ام که مستر کارت هم قبول میکنند که مال تو نازنین هم که میدانم الماس نشان است...