لذت بردن از تحریک جنسی مردان

Fred
by Fred
26-Aug-2011
 

دلایل "بد حجابی " از دیدگاه وحوش اسلامیست یالثارات الحسین:

"سیری در تاریخ نشان میدهد که آنجایی که دشمن توان مقابله با ملتی را ندارد با اشاعه فحشا از طریق جنس مونث وارد عمل میشود .

فردی که سادیسم دارد از اینکه ببیند غریزه جنسی در جوانی شعله‌ور شده و دست‌یابی به آن برای او ممکن نیست لذت می‌برد و خود را قهرمان این عرصه تصور می‌کند.

فردی که خود را عقب مانده می‌داند به خاطر آزار رساندن به خود [مازوخیسم]، خودش را در معرض حوادث برخاسته از فحشا و فساد می‌گذارد.

یکی دیگر از علل بد حجابی نیاز جنسی است و جلوه‌گری برای پیدا کردن زمینه‌های ازدواج راه نامناسبی است که به بدحجابی کشیده می‌شود."

به عبارت دیگر؛ شعور و درک وحوش اسلامیست در کشف دلایل عدم تمکین ایرانیان آزاده به حجاب اجباری خلاصه میشود به غرایز جنسی که همه امیال اسلامیستها در آن انباشته شده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Islamist Animals of IRAN

by Maryam Hojjat on

Are these akhoond and their supporters. 


Fred

حاجی پیزوری

Fred


"شعور و درک این بلاگ نویس هم در کشف دلایل  فقدان عقل و بصیرت ایرانیان همانند خود  ...."

حاجی پیزوری؛ برای دومین بار؛ تا دل تنگت میخواهد به حمله و دهان دریدگی علیه من ادامه بده؛  ولیکن، "ایرانیان" یعنی یک ملت، و آنهم ملت بزرگ ایران.

آیا سی و سه سال دهان دریدگی علیه ایرانیان کافی نبوده؛ نمیبینید که از خودتان بیزارشان کردید؟


Faramarz

حالا متوجه شدم که بی حجاب یعنی چی!

Faramarz


In the West, a woman that dresses seductively and turns you on but doesn't go all the way is called a "Coc* Teaser!"

So Behejab means Coc* Teaser!

 

Here is a conversation at a bar between two guys.

- "That chick over there looks really hot! I am going to talk to her."

 

- "Don't waste your time. She is such a Behejab!"

 

 


RostamZ

Fred

by RostamZ on

What do you expect from Islamist and their ideas. As you say Vohoosh are hard at work to reengineer Iranian culture but so far they failed.


Tavana

اظهار همدردی

Tavana


و به عبارت ساده تری دیگر؛ شعور و درک این بلاگ نویس هم در کشف دلایل  فقدان عقل و بصیرت ایرانیان همانند خود  خلاصه میشود به خرده گیری از اسلام که مانعی است در برابر به تحقق بخشیذن به همه امیال مزورانه آنها در استثمار و غارت مال دیگران و در برابر بندگی و در یوزگی بیگانگان.
تسلیت