لاشی‌گری زنان ایرانی ٢

Fred
by Fred
20-Aug-2011
 

چند روز پیش سایت الف متعلق به احمد توکلی "نماینده مجلس " و پسر خاله لاریجانی که مبصر آنجاست، مطلبی علیه بانوان ایرانزمین که زیر بار حجاب اجباری نمی روند نوشت و داد بسیاری را درآورد. لُب کلام آن دهان دریدگی اینجا.

چند ساعت بعد آنرا از سایت برداشته و بعداً "عذرخواهی بابت ادبیات نامناسب یک مطلب " بجای آن گذاشته شد که:

"مطلب مذکور علی رغم محتوای منطقی، دارای ادبیات نامناسبی بود و نباید منتشر می شد."

مشکل اینجاست که عذرخواهی برای واژه "لاشی " است و نه "محتوای منطقی " منجمله:

"بسیاری از مردم لاشی بازی را زمینه ساز جرایم علنی، و هرزه پوشی زنان و دختران را مسبب اصلی تحریک و تعرض اراذل و اوباش می‌دانند. بعضی از قضات نیز به دلیل اینکه لاشی‌گری و ابتذال شبهه نوعی از رضایت را دارد از صدور حد تجاوز به عنف در مورد لاشی‌ها اجتناب می‌کنند."

به عبارت دیگر؛ اسلامیست همون اسلامیسته؛ پالونش عوض شده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of sluts

by پندارنیک on

 

 

 

بعید میدانم که فرد نازنین از معادلِ غربی "منطق" نامبرده بی‌ اطلاع
باشد. منتهای مراتب در اینسوی دنیا ملاحظات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌، و
البته حقوقی که بر امور روزانه ناظر است، مراقب است تا آن "منطق فلکلور"
(کلمه من در آوردی)، تسری پیدا نکند. به عبارت ساده تر، در این طرف دنیا هم
هر از گاهی‌، یکی‌ از "خواص"، حالا چه شهردار و سیاستمدار باشد، چه رئیس
پلیس و غیره یک چیز‌هایی‌ در خصوص "دعوت آمیز" بودن طرز پوشش ( در اصل،
نپوشش) برخی‌ بانوان میپرانند و روز بعدش هم مجبور میشوند که آن چه را گفته
اند تکذیب کنند........بنده بیش از این وقت شما را نگیرم که مبادا مثل اون
بلاگ لاشی شماره یک، سانسور شوم....ولی این را بگویم، شهر و آبادی شما را
نمیدانم، اینجا که ما مثلا زندگی‌ می‌کنیم، روز‌های داغ آفتابی خلاصه به یه
بهانه‌ای خود را میرسانیم به مرکز شهر که از ملاحظات سیاسی اینجا، جای شما
خالی‌، حظّ بصری ببریم..........