حذف اشعار خمینی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Aug-2011
 

ماه گذشته خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر امر کرد:

"لزوماً هر کتابی مفید نیست و نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتابهای مضر وارد جامعه شوند."

این هم از نتایج امر داهیانه:

"فریبا نباتی: ما در انتشارات پیدایش، کتاب «خسرو و شیرین» را ٧ بار منتشر کرده‌ایم ... این بار برای دریافت مجوز به ارشاد رفت که وقتی کتاب را برگرداندند، چندین و چند مورد اصلاحیه هم بدان وارد کرده‌اند.

یکی از اصلاحیه‌هایی که به منظومه نظامی گنجه‌ای وارد شده حذف این مصرع است؛

چو مست از جام می نگذاشت باقی

دیگر حذفیات اعلام شده شامل موضوعاتی چون به خلوت رفتن، آغوش، گرفتن دست و از اینگونه موارد است."

به عبارت دیگر؛ بنابر این معیار، قاعدتاً بجز نظامی و دیگر بزرگان همچون حافظ، سعدی، خیام، مولانا ....؛حتی اشعار بند تنبانی "امام" خمینی هم ایراد اسلامیستی دارد و باید حذف شوند؛ برای نمونه:

در میخانه گشایید به رویم که دمی
درد دل را به می و ساقی میخواره کنم

از لب تشنگان بازمانده یاد کُن
ساغرت لبریز گردد، مستیت افزون شود

یک امشبی که در آغوش ماه تابانم
ز هر چه در دو جهان است روی گردانم

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
kamyar22

Real Mature response

by kamyar22 on

Two words to describe it, CLASSLESS, JAVAD.


پندارنیک

آخ که گفتی‌،‌ای نازنین دل‌...

پندارنیک


تمام این کارهایشان برای عوامفریبیست. وگرنه هیشکی ندونه، من و تو که خوب میدونیم که اینا اگه راس میگن باید اول از همه اون نیروگاه بوشهرشونو تعطیل کنن که اتم‌ها دارن (یا اینکه قراره در آینده نزدیک!!) با همدیگه هماغوشی کنن... آره، فرد نازنین، خودتو زیاد ناراحت نکن که به قول شاعر:

اگر تو شاعری، من بچه شیرم...