دختران اغفالگر ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Aug-2011
 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت:

"رد پای وضعيت نامناسب پوشش و روابط نامشروع و اغفال و اغوای زنان در حوادث اخير مشهود است.

در قضيه باغ خميني‌شهر، ماجرای سعادت آباد و حادثه پل مديريت رد پای زنان و دختران اغفالگر، اغواگر و لجوج را مشاهده می‌كنيم.

در باغ خمينی‌شهر، رقص‌های مختلط و وضعيت نامناسب پوشش، در ماجرای سعادت، اظهاراتی مبني بر ارتباط نامشروع و در حادثه پل مديريت لجبازی يك دختر و پسر دانشجو اين حوادث را آفريد.

در اكثر قتل‌ها كار حرامی هم در بين بوده است و دوستي‌ها و ارتباط نامشروعی كه زنان و دختران زمينه‌ساز آن بوده‌اند و نبايد به آساني از كنار اين زمينه‌سازی‌های جرم گذشت."

به عبارت دیگر؛ مسبب "اکثر " جرائم زنان میباشند و برای نمونه محرک وحوش اسلامیست که از دیوار باغ خمینی بالا رفتند و به زنان حاضر در مهمانی خانوادگی منجمله بانویی حامله تجاوز کردند؛ خود قربانیان بودند.

زن ستیزی ستون خیمۀ توحش اسلامیستی است و این گاو مجسم رئیس دانشکده هم باد آن توحش در شکم دارد. تا این نظام پربرکت؛ "اصلاح طلب " و غیره، سرنگون نشود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Victimized Iranian women are always scapegoates for the

by Maryam Hojjat on

Islamist thugs of IRR.
Shame on you all who claim yourself as IRANIANS. I am ashamed of this RAEIS e Daneshkadeh!