دیدگاه هشتاد و یکساله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Oct-2009
 

متن زیر بخشی از نامه ای هشتاد و یکسال پیش نوشته شده است. نویسندۀ آن از رهبران انقلاب مشروطیت، از ارکان علمی و فرهنگی و چهره ای بحث برانگیز سیاسی ایران است. مقایسه مفاد آن که نمودار کمبودها وآرزو و آمال نویسنده و حلقه معدود دانایان استخواندار آنروزگار که او عضو آن بوده است با بدست آورده شده ها وآنچه ایران امروز هنوزبدانها نیازمند است پر بدک نمیباشد.

" به نظر این جانب صفات جرات و شهامت واستقلال و استواری، فهم مزایای تمدن و حُب تمدن، کسب طریقۀ تفکر و کار مغربی، نزدیک شدن به بینش یونانی و دوری از بینش هندی، میل به ثروت و ترقی اقتصادی و اخذ اصول طریقۀ کسب ثروت، فهمیدن معنی زندگی انسانی در مقابل زندگی نباتی، اصلاح ذوق و تلطیف آن، فهمیدن فواید آزادی، تخلق به اخلاق آنان که وقت را مانند طلا دانسته و صرفه جویی کامل را در آن لازم می شمارند و بیشتر از هرچیز پُرکاری و سخت کاری و تندکاری و صفات لازمۀ آن را از قدرت و سلامت بدنی و متانت و صلابت اخلاقی و یک انقلاب اجتماعی که منتهی به تغییراتی قریب استحاله و قالب ماهیت در این رویۀ زندگی باشد.

یعنی ترک رسوم مراودات و معاشرات و معاملات و مباحثات و مشاوران و تصمیمات، و زندگی غیر مشرقی که عبارت از پرحرفی و سبک مشربی، کشتن وقت و اتلاف عمر و کم کاری و ضعف تصمیم و سست قولی و سر وعده نیامدن و کار امروز به فردا گذاشتن و بی قیدی به کار زمستان در تابستان و بطالت و اغراق گویی و قسم خوردن و شعر شاهد آوردن در وسط معامله شود. و نیز حفظ صحت مطابق اصول علمی و روشنی منفر و آزادی از خرافات و موهومات مضر و در همان حال تولید عقاید و ایمان مذهبی و مسلکی و علمی و ادبی و ملی راسخ و محکم و پایۀ اخلاقی پاکیزه و علمی و مدنی. اینها امروزه لازم ترین یادگرفتنی ها و فضایل مکتسبۀ این ملت است و مخصوصاٌ شهامت اخلاقی و آزادمنشی و پرکاری و ثروت مادی را مهمترین آن همه می توان شمرد. -- سید حسن تقی زاده"


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Thanks Fred & anglophile

by Maryam Hojjat on

for great post & Taghizadeh Bio.

payandeh Iran & Iranians


Bijan A M

Thanks again,

by Bijan A M on

Fred and benross. Very informative. I felt embaressed how little I knew about Kasravi and Taghizadeh.

You are very kind, Fred, I'll blame it on the system....


benross

Kaaveh

by benross on

To have a visual idea of the first modern Iranian newspaper, I bring a language study page of Connie Bobroff here.

http://128.187.33.4/persian/texts/RogerCasement1.h...


Fred

Bijan

by Fred on

Having spent a considerable part of his life in the West; with first hand knowledge of Western scholarly standards in addition to his firm grasp of Persian, Arabic literature and science of the time,  Taghizadeh is among the very first true Alameh, polymaths, Renaissance men. His articles in the famed Kaveh newspaper/magazine, the paper he started around 1914 in Germany, are among the very firsts with what is considered standard for scholarly works, still an alien concept in most of the stuff coming out of the IRR.

Other contributors to Kaveh like Jamalzadeh, Ghazvini, Kazemzadeh, ghanizade , Egbal Ashtiani and pour-davoud are all patriotic giants that are underappreciated greatly.   Unfortunately Taghizadeh is mostly known for the incident that he termed himself as being “Aalat Fe’l”, in Reza Shah’s oil deal. I encourage you to get to know the man’s writings, like Kasravi, his fellow Tabrizi, his writings mostly articles have stood the test of time and are very informative.

With great regrets the Iranian education system is so political that a whole lot of real gems who at one time or another have fallen afoul of power are overlooked and in their place the sycophants are billed as the real thing. So blame it on the system.  


Ostaad

Fred, good post...

by Ostaad on

see, body, when you take a break from your own usual araajeef and talk about Iran's historical figures, you manage to come up with a good one.

I have heard a lot about Mr. Taghizadeh from my father who was an ardent follower of his. Taghizadeh certainly cut a larger-than-life figure in the recent Iranian history. We owe a lot to his wisdom and political teachings.

Your reference to the Greek versus Indian schools of thought was a bit lame. The world needs both in order to survive and prosper. 


Bijan A M

Fred

by Bijan A M on

That tells you how ignorant I am not knowing this gentleman when I so much identify myself with what he says. Thanks for educating me.

For sure I'll search him up and find more about him.


anglophile

My first blog was on Taqizadeh

by anglophile on

Thank you for drawing the public's attention to this exceptionally gifted politician, diplomat and scholar of our contemporary history. When I published my first blog (http://iranian.com/main/blog/anglophile/taqiza...) I chose him as the subject of that blog and as you may see, not a single comment, pro or against, was left there - an indication of our ignorance about our recent history. Sadly there are no such legendary figures around these days. The current bunch who rule Iran are light years away from reaching his status.

 

Taqizadeh's biography:

http://natali123.persianblog.ir/post/86