اول مسلمان بعد ایرانی

Fred
by Fred
05-Aug-2011
 

آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه "علمیه" قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس پیشین قوه قضائیه نظام پربرکت در مصاحبه مفصلی با مشرق نیوز از جمله گفته:

"مسئله بزرگ نمائی ایرانیت یک انحراف جدی است. چرا که مردم کشور ما ابتدا مسلمان هستند و سپس ایرانی."

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال زور زدن مستمر وحوش اسلامیست از نوع "اصلاح طلب " و غیره با پادویی نوچه های شارلاتان علی شریعتی؛ هنوز نتوانسته اند اسلام اول بعد ایران را جا بیاندازند.

سئوال:

آیا ایرانی بودن وابستگی به آئین خاصی دارد؟

آیا ایراندوستان مانند ادوارد براون از این وحوش اسلامیست ایرانی کُش؛ ایرانی تر نیستند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
عموجان

Don't worry I made bunch of copies

by عموجان onThese days Muslims around the world are doing such fine job of making mockery of life by killing each other instead of talking to resolve their differences that doesn’t matter who you support. Beside it was all those moderate Muslims in Iran who brought us IR then they ran when they saw how real Islam is all about. 

 


Khar Gir

Amoo

by Khar Gir on

Whatever ....


عموجان

I am Amoo aright, but not yours

by عموجان on


I use to wash my hand before touching Ghooraan (before 1975) because it was important and it meant something to me when religion was personal. These days I use it’s pages to wipe my ass since I see I all the people who preach it don’t even bother to practice what it said, so it is a useless book unless execution of innocent is okay in Ghooraan. Muslims don’t lie, then IRI must not be an actual Islamic sgovernment because they ran the country base on lies other wise they didn’t have to fear free media and released all those news reporters they jailed.  

Then again being Iranian is far more important to me than being an Arab (I mean Muslim). Any way Islamic Republic is doing such a fine job of making people turn their back to Islam than I could all I have to do seat back and watch it go dwon.Khar Gir

RB

by Khar Gir on

You indicated "many people in Iran are simply not religious at all and do not wish to identify themselves as Muslim or from any other religion"

We don't know that for sure, do we? But for the sake of argument let's assume that there are many like that. If that is so, then that means that Islamic leaders in Iran have the responsibility to introduce (Shia) Islam in a better way to the people than the way it is introduced now. 

Your honesty is appreciated. Clearly we see things differently in regards to belief.


Reality-Bites

KG

by Reality-Bites on

Just to answer your question, I'm not a religious person and I don't know if Islam is a religion of God or not, or indeed if there is a God.

But even if Islam is a religion of God, that should be a personal matter between the believers and their God, and I respect anyone's rights to their personal belief. But their personal belief/religion should not become the basis for governing a country.

More so than just religious minorities, many people in Iran are simply not religious at all and do not wish to identify themselves as Muslim or from any other religion. As I said before, what ALL Iranians have in common is just that: being Iranian, not being Muslim. That's because we are ALL Iranian, but we are not all Muslim.


Khar Gir

Reality-Bites

by Khar Gir on

Your thoughts are not all correct but since you can talk like a person and not like a Khar, I'll give you a person like response.

Instead of just responding to everything you say, let me just say this. I know Iran is a country, and clearly Iranian Minorities should have full rights like Moslems, without question!

However having understood your point of view, I have to say that you just proved my point. If my friend, you believed Islam to be a religion of God, then you would not have mentioned all other things that you put down.

Do you think of Islam as a religion of God?


Khar Gir

عموجان

Khar Gir


"a Muslim you need to lie,cheat, rape 9 years as a wife, murder others when they disagree with you ".

Moslems don't lie. If they do, they aren't Moslems. But if you are worried about becoming a Moslem would make you lie, don't worry, you are a lier as it is.

Who's Amoo are you anyway?


Reality-Bites

Actually, it isn't that complicated

by Reality-Bites on

Iran is country, not a religion. Likewise, Iranian is a nationality, not a membership of any particular religion.

There are many Iranians who are Muslim, but there are also many other Iranians who are from other religions and/or are not religious at all. 

My point? Being Iranian is what we all have in common, NOT being Muslim. So, if Islam comes first for some people, that's their choice. But for Iran as a country, being Iranian should come first for those who love and care for it and identify with it.

Iran was there for a very long time before Islam and any Muslim turned up on its soil. Being Iranian is the source of our identity.

To me the rights and welfare of Iranians (regardless of their personal beliefs) are more important than anyone else. I wonder, for those put Islam first, the rights and welfare of Iranians are also more important than say the rights and welfare of their fellow Muslims from other countries.


عموجان

Iranian or Muslim, what am I?

by عموجان on


Well I Know Ican’t be a Muslim I tried it, it didn’t work. To be a Muslim you need to lie,cheat, rape 9 years as a wife, murder others when they disagree with you and ontop of that I only believe in Dinosaurs. So I guess that makes a proud Iranian.But whenever I have a chance I like to thanks IRI for the great job they are doing to show Iranian how useless Islam is.


Khar Gir

Enigma ?

by Khar Gir on

The basic question is whether someone who says Iran should come first or Islam should come first, believes that Islam is a religion of God?

If they would think that Islam is a religion of God then God created all things, humans, khars, the land called Iran, or the land called Israel and everything else. So God and his religion come first, then everything else.

If a person does not think that Islam is a religion of God then of course they think that Iran comes first and Iranian people are a bunch of Godless non-believers because they ARE MOSLEM!

So this is no enigma, the fact is that there is no separation between Iran/Iranians and their religion Islam. Those who want to make that separation, are those who want to cause segregation between the Iranian masses. Iranians are not stupid.

 


Cost-of-Progress

 عقل خوب چیزیه

Cost-of-Progress


 عقل خوب چیزیه ولی تو نداری..... 

 

 

____________

IRAN FIRST

____________


Tavana

اول خدا و بعد ایمان به خدا و آخر خدا

Tavana


✯<سوال اینجاست اگر ایران نبود ایا ما ایرانیان نیز بودیم و اگر سوال کنیم که کدام را اول ازان خود میدانیم کشور را و یا اسلام را> ✯ و جواب این است که ایران و ایرانیان از کجا آمدند؟ اگر وجود خالق را از ته قلب به پذیریم هیچگونه از این سوالها پیش نمیاید. پیام آوران این پیام که خدا یکی است و غیرازاو نیست هم بشر بودند و مسئول اعمال و گفتار خودشان. نه کشور از آن ماست و نه اسلام. بشر لخت خلق شده و لخت هم میرود و مالک هیچ چیزی نیست. اگر هم ایمان در قلب نباشد مسلمان بودن هم میشود حمل باری برپشت خر. باعرض معذرت دوباره از خر.
عقل بزرگترین نعمت الهی


afshinazad

۳۳ سال است مثل خر تلاش میکنند

afshinazad


هر انسان دانا و یک مقدار فهم و دانش سوال میکنه که این دین و مذهب را چرا در کشورهای جهان سوم کرده اند مثا شوشول فرنود و هر روز این اسلامیت مثل شوشول در صحنه است. چرا انسان فهمیده باور کند که این محمد در عربستان با خدا صحبت کرده و چرا محمد شد نماینده خدا ، مگر خدا مشکل داشت که با همه صحبت بکند و این چه خدایی است که با یک نفر حرف میزند و ان یک نفر بایستی پیغام خدا را به بقیه برساند و این مورد هم شامل تمام پیغمبران میشود. ایا خدا از انسانها میترسید و یا خجالت میکشید و انسان با عقل میداند که تمام این پیغمبران دروغگوهایی هستند که با رویا و خرافت هزاران سال نماینده همان دروغگوها مادر دنیا را سرویس کرده اند.
حالا ایران اولویت دارد یا اسلام؟ سوال اینجاست اگر ایران نبود ایا ما ایرانیان نیز بودیم و اگر سوال کنیم که کدام را اول ازان خود میدانیم کشور را و یا اسلام را. و تا زمانی که ایرانی نفهمیده باشد که اسلام را و یا هر مذهب دیگری را نمیشود بعنوان ملیت قبول کرد و تا زمانی که دین و مذهب برای ملتهای جهان سوم روش و برنامه زندگی باشد دیگر ملیت از بین خواهد رفت، چطور که اخوندها ۳۳ سال است مثل خر تلاش میکنند.


vildemose

If I recall correctly,

by vildemose on

If I recall correctly, anonym8 used to say he is not a muslim. Unless there are two different anonym8.

Anonym8=mammad??? 

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Anonymous8

bale

by Anonymous8 on

tohin an zanad ke be arbab jesarat konad... mesle ferede bolbol. manam hamino neshoonesh dadam!


Soosan Khanoom

COP

by Soosan Khanoom on

Come on ... I am not sure Fred is Iran-first either !!   

 LOL


Cost-of-Progress

Interesting, 8, that you quote

by Cost-of-Progress on

an israeli.  Isn't that like blasfemy?

So, are YOU a muslim first and whatever next?

Like I said in Parsi below (can you - I say - can you read it?), one of our many fundamental problems in Iran is that too many people put religion first, and hence the mess we have had for over 500 years.

You people take the prize.

____________

IRAN FIRST

____________


Bahram G

religion over the country

by Bahram G on

To some, religion is most important, while there are those who even hate religion. And there are those who love their religion as well as their country. "hob-ul-vatan men-al-iman" is a saying attributed to Muhammad. Hence, a devoted Muslem need not to choose between the two, although he may elect to give his religion precedence over his country.
As for politicians like Ehud, they are prone to saying things that serve them and I would not take what they say seriously or as my standard.


Anonymous8

is only a problem for islam haters

by Anonymous8 on

Prime Minister Ehud Olmert says he views self as 'Jewish first, then Israeli'

i am proud muslim. many people R proud of their faith. any american senator say the same thing. only islam haters and islam attacker have problm with this issue.


Bahram G

Proudbto be Iranian

by Bahram G on

Being proud to be Iranian doesn't necessarily mean being arrogant or seeking to present oneself as superior to any people. It could simply stand for one's love of the people, the great culture, and the land of his birth. In a way it is like loving one's family which doesn't mean disliking others. So, I am Iranian. I love a great many things about Iran without denigrating other people and nationalities.


Maryam Hojjat

COP, Well SAID

by Maryam Hojjat on

I had the same type of comment but you put it better.


Cost-of-Progress

فرد

Cost-of-Progress


 

فرد جان، اینا که از اول خودشون هم گفتن که به ایرانی بودن اهمیت نمیدن - برای این کسفات های ضده ایرانی، مملکت فقط  یک گاو صندوقه که آرمان های عربی خود را بیشتر و بیشتر کنند. بد بختی اینه که یک تعداد زیاد از ایرانی ها با این ها هم عقیده هستند.  گفتم که، ما ایرانی ها کاسه های داغ تر از اش هستیم ....پاکستانی ها هم بد تر ........... 

 

____________

IRAN FIRST

____________


Tavana

بشر مسخره مسخره مسخره

Tavana


با عرض معذرت از خر که انسان از آن اسم زیبایش استفاده نادرست میکند بازی با عناوینی چون ایرانی و اسرائیلی و عرب و مسلمان و کلیمی و غیره و غیره به همان اندازه و یا بیشتر و یا کمتر مضحک و غم انگیز است که گذاشتن عناوین دیگر جلوی اسم مثل حاجی و شیخ و دکتر و آیت الله و معظم و عظما و برو تا آخر. بشر بدون هیچ اسم و عنوانی از شکم مادر بیرون می آید و تا زمانی که در گور میرود خود را درگیر با این اراجیف و معضلات کرده و برایش مشکل و غیرقابل تصور است و یا غرورش به او اجازه نمیدهد که بپذیرد که آن قدرتیکه او رادر رحم مادر شکل داده به آنچه درقلبش میگذرد واقف است و قاضی نهایی است در سنجش ایمان و اعمال بشر بدون ذره مثقالی توجه به عناوین پوشالی و مسخره او بروی شانه و یا درگذرنامه اقامت کوتاه مدتش در زمین.
تدبیر