اقامه توحش ماه رمضان

Fred
by Fred
02-Aug-2011
 

اول حرفهای ماه رمضانی:

"موسی‌قربانی؛ نماینده مردم قائنات و عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: حفظ حرمت روزه‌داران برای همه واجب است و همین حفظ حرمت باعث شده تا اگر کسی قصد حرمت‌شکنی و روزه‌خواری علنی داشته باشد، مجرم شناخته شود و حتی برای وی مجازات شلاق در نظر گرفته شود."

و آن دیگری:

" سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در قانون اسلام، روزه‌خواری در ملأ عام ٢٥ ضربه شلاق دارد که قوه قضاییه برای اقامه حدود الهی، باید این حد را جاری کند."

به عبارت دیگر؛ در ماهی که وعده وعید رأفت و همنوع دوستی و دیگر از ایندست داده شده که در سی و سه سال گذشته در ایران حکم کیمیا را پیدا کرده؛ انسانهایی که به هر دلیلی هر کوفتی منجمله آب آشامیدنی را در ساعات قدغن اعلام شده در ملاء عام قورت بدهند، بدلیل ارتکاب آن "جرم" ٢٥ الی ٧٤ ضربه شلاق " حدود الهی " نوش جان خواهند کرد.

از یکسو موشک هوا میکنند و ادعای پیشرفت و از دیگر سو سقوط آزاد به اعماق توحش.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of miracles.......

by پندارنیک on

 

 

 

متین و صحیح بودنِ جوهره این نوشتار، از برکات و معجزات این  ماه مبارک است.

لا اکراه فی‌ الدین......... تشدید مشدید‌هایش را هم خودتان بگذارید