اینشتین ایران

Fred
by Fred
29-Jul-2011
 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

بعد از "امام معصوم " شدن خدایگان امام علی آقا رهبر؛ حالا نوبت اعلام خصوصیات بی همتای این دنیایی آن امام نابغه رسیده است. به بخشی از حرفهای محمد محمدی گلپایگانی، رئیس بارگاه خدایگان توجه کنید:

"شخصیت‌های بزرگ دنیا همواره محو احاطه و دانش فراوان ایشان می‌شوند و به آن اذعان دارند.

در هر جلسه و دیداری که با هر گروه و طیفی خاصی از فرهیختگان برگزار می‌شود، یک سر و گردن از آن‌ها بالاترند و در همه مسائل صاحب نظر هستند."

به عبارت دیگر؛ این وحوش اسلامیست کهریزک کارِ ایرانی کُش یابو برشان داشته و دارند به سلاح هسته ای هم مسلح میشوند و ایران را به خاک سیاه تر خواهند نشاند.

تا دیر نشده و در راستۀ سرنگونی همۀ آنها که شامل "اصلاح طلب " و غیره میشود، تحریم سفت و سخت منجمله نفت تنها راه است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

bfarahmand

by Fred on

Thank you for your suggestion, sorry can’t do. However, the individuals in your group of “we” and I assume even collectively, can write up to two blogs per day about anything and everything which is important to them.

 I strongly suggest and recommend that your group uses the opportunity to do so.


iamfine

Fred

by iamfine on

From now on please attempt to write good things about Iranians in Iran and here (including their accomplishments). I am not referring to IRI, just average Iranians - we are getting tired of the same thing that you are putting here


Faramarz

رهبر قهرمان المپیک شد!

FaramarzAt this rate, Khamenei should win the Academy Awards, the Emmys, Noble Prize, Super Bowl and Tour de France!

We're No. 1!


Tavana

ارتباط شقیقه با گوزن!

Tavana


خوب اگر این نگار روباه صفت و خوش و خط و خال  ایرانی یهودی به مکتب رفته بود و خط می نوشت درک میکرد که کبیر و علا حضرت و پیشوا و راحل و معظم و ولایت و قلنبه سلنبه سازیهای دیگر توسط همانند نگارهای خود در  داخل مرزهای خطه گربه شکل ایران هیچگونه ارتباطی نه با اسلام دارد و نه با سلاح هسته ای و نه با تحریم نفت. دلاکی و بیضه مالی از نیاکان!! به ارث رسیده و برای حرفیه ایهای آن دو تفاوتی نمی کند چه کسی مالش میشود می خواهد طرف گماشته ای باشد که شاه کبیرو معظم لها گشته و یا روضه خوانی که شده ولی فقیه معظم رهبر انقلاب و .....!
تسلیت به ملت!


Iran Paidar 1st

I second that

by Iran Paidar 1st on

Dear Fred, keep on blogging my friend. Every single blog of yours is like a thousand daggers into the heart of IRI whores.