٢٣ سال


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jul-2011
 

چند روز پیش گوران هادیج، یکی دیگر از متهمین به جرایم جنگی منجمله قتل عام مسلمانان غیر نظامی در یوگسلاوی سابق؛ به دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه تحویل داده شد.

٢٣ سال پیش در چنین روزهای تابستانی؛ "رهبر " کنونی، سید علی خامنه ای "رئیس جمهور " بود. در آنزمان، یکی از رهبران بخش اسلامیستی جنبش سبز کنونی، میرحسین موسوی خامنه، که از خویشاوندان خامنه ای است، "نخست وزیر " بود. مابقی دانه درشتهای اسلامیست مانند رفسنجانی، خاتمی و کروبی هم شغلهای کلیدی داشتند.

بنا بر اسناد و شواهد غیرقابل انکار؛ در آن تابستان هزاران ایرانی اسیر در زندانها قتل عام شدند و مخفیانه در گور های دسته جمعی بدون نام و نشان دفن گردیدند.

آنانی که اعلام میکنند رهایی از چنگال استبداد سی و سه ساله منوط به همکاری با مقامات نظام پربرکت است؛ سیستمی که عملکرد خود را بر اساس دستور العمل ٢٣ سال شرح داده شدۀ علی دشتی بنیان نهاده؛ اگر کارگزار و لابیگر اسلامیست ها نباشند، ساده اندیش و سخت در اشتباهند.

به عبارت دیگر؛ جای متهمین به جنایت علیه بشریت در ایران در کنار گوران هادیج و همدستانش است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, Well said

by Maryam Hojjat on

I am with you and millions of Iranians who hates this barbaric anti Iranians regime.