چلوکباب امام خمینی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Jul-2011
 

تو ایرون تورم سراغ همه چیز رفته؛ همه چیز، منتهی بعضی چیزا بیشتر و بعضی کمتر. برای اینکه مظنه بیاد دستتون به این مقایسه پیش و بعد از انقلاب پربرکت توجه مبذول دارید:

قبل از بهینه سازی اسلامیستی؛

بلیط اتوبوس شرکت واحد = ٢ ریال

نان سنگک = ٥ ریال

یه دست چلوکباب برگ نایب با گوشت راسه و گوجه اضافه = ٥٠ ریال

تعداد امامان شیعه اثنی عشری=١٢

تعداد کل امامزاده ها در سرتاسر ایرانزمین= ١٥۰۰ واحد

بعد از بهینه سازی اسلامیستی؛

بلیط اتوبوس شرکت واحد = ٤٥۰ ریال

نان سنگک= تو محلۀ احمدی نژاد ٥۰۰۰ ؛ جاهای دیگه خدا ریال

یه دست چلوکباب کوبیده البرز که بعدش احساس عرعر کردن دست نده= ٢۰۰۰۰۰ ریال

تعداد امامان =١٤

تعداد کل امامزاده ها در سرتاسر ایرانزمین=١۰٥۰۰ واحد

"علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشود ، زندگی معنوی شما را میخواهیم مرفه کنیم. شما به معنویات احتیاج دارید. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم ، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم"

سخنرانی امام خمینی (ره) در تاریخ ١٢ ⁄١١ ⁄١٣٥٧در بهشت زهرا

به عبارت دیگر، چلوکباب از بیشترین و امامان و امامزادگان کمترین نرخ تورمی داشته اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Dear Andres!

by HHH on

Yes, your type of Islamophobia reminds me of the Norway extremist whose hatred caused so much pain.

I tell you where you're wrong: It's not islam that made Iran's prices rise, it's not islam that forced a near-worldwide embargo against Iran. It's not even the dumb criminals who run the IRI regime.

What caused our money to devalue was the jewish-run financial/banking system and their American/British partners. I tell you something I'm sure you hadn't noticed before. On 2001 after Mossad attacked WTC, suddenly, without any reason whatsoever, Iran's money devalued from 1500Rial/$1 tdown to 7500Rial/$1. This wasn't because of Islam or even Iran because Iran had no hand in that incident, but it was because of jewish financial system and ZioNazi plan for world-takeover. So they hit at any country who doesn't obey them, militarily and financially.

They couldn't care less about Iran's democracy or independence, to them bullying is the norm and slavery is the system.

So before you blame religions for what western criminals do, take a deeper look at the real causes, real criminals and real victims.

One more thing. Did you figure into your calculation that a teacher used to make 3500 toman/month and now he's making 700,000 toman/month?  Or did you figure that the same Bazari who made 20,000 toman/month is now making 15 million/month?

Didn't think so!


Roozbeh_Gilani

اصلا چلو کباب و نون سنگر کوفتمون بشه

Roozbeh_Gilani


بقیه اون ملت بدبختی که شانس نیوردن بشینن تورنتو یا لندن، به به و چه چه از راه دور  کنن برای ولی‌ وقیح و دکتر جونشون و انرژی و بمب تخمیشون ( به بخشید، هستهیشون)، باید یک میلیون تومن فقط برای اجاره یک خونه فسقلی تو این مملکت خراب شده اسلامی بدن. حالا قصر حسن نصرولله ولد الزنا تو شمال تهرون چند هزار متره به کنار.

تسلیت! 

 http://iranian.com/main/news/2011/07/25/191-500-1-4

"Personal business must yield to collective interest."


Tavana

در باب انعام ایرونی

Tavana


قبل از ورود چوپان خمینی
مغز: مغز گنجشک
باد دماغ: طوفان نوح
شنوایی: کر مادرزاد
بینایی: کور مادرزاد
اخلاق: لغت عربی
کردار: ازبیخ داغان
قلب: خار بیابان
فهم و شعور: اسطوره ایی
و بعد از استقرار ولایت کبیر
مغز: مغز گنجشک
باد دماغ: طوفان نوح
شنوایی: کر مادرزاد
بینایی: کور مادرزاد
اخلاق: لغت عربی
کردار: ازبیخ داغان
قلب: خار بیابان
فهم و شعور: اسطوره ایی
جاوید چلو کباب!


پندارنیک

کی‌ دیگه سوار اتوبوس می‌شه؟...

پندارنیک


 

 

 

 

یه موشک دارم هوا میره.......

نمی‌دونی تا کجا میره........