جیمی کارتر ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jul-2011
 

"ایران مرهون شایستگی شاه در رهبری کشور است ، زیرا توانسته است ایران را به صورت جزیره ثبات در یکی از پرآشوب ترین نقاط جهان درآورد. این تجلیلی است از شما اعلیحضرت و رهبری شما و احترام و ستایش و عشقی که ملت به شما دارد."

با در نظر گرفتن وقوع انقلاب خوش عاقبت در سال ١٩٧٩؛ این فرمایشات جناب جیمی کارتر در ضیافت سال نو ١٩٧٨ در کاخ نیاوران؛ نماد بیق و از مرحله پرت بودن شده است.

و حالا این یکی:

" خبرگزاری پانا : مصطفی محمدنجار ، وزیر کشور، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان جزیره ثبات و آرامش نام برد و گفت:

امروز کشور در اوج قله‌های پیشرفت است و با سرعت بالایی به حرکت خود ادامه می‌دهد و ثبات و آرامشی که در ایران وجود دارد در هیچ کجای جهان مشاهده نمی‌شود.

امروز نظام ما در زمینه‌های مختلف آبدیده شده و جوانان با شور و نشاط حول محور ولایت فقیه به سوی قله‌های افتخار گام برمی‌دارند."

به عبارت دیگر؛ اوضاع ایران داد میزند که؛ این "جزیرۀ ثبات " حاج آقا پاسدار مصطفی محمدنجار سنخیت انکارناپذیر با آن "جزیره ثبات " جیمی کارتر ١٩٧٨ دارد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Goog Comparison

by Maryam Hojjat on

I am waiting to hear fall of IRR/IRI soon.