ویژه خواری


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Jul-2011
 

خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای

گرچه هنوز تحریم اصلی که همان نفت باشد شروع نشده؛ ولیکن خوشبختانه با آغاز تأثیر گذاری همین تحریم های آبکی؛ کم کم مافیاگران اسلامیست دارند بر سر سفرۀ در حال کوچکتر شدن به جان همدیگر می افتند، این امر مبارک به نفع ایران و ایرانی است.

بعد از اینکه سوگلی از چشم افتاده علناٌ یقۀ سپاه ایرانی کُش را برای قاچاق گرفت و متعاقب آن فرماندۀ ایرانی کُشان این امر را رد کرد؛ ضربۀ دوم را هواداران سوگلی از چشم افتاده به اینصورت وارد کردند:

"به گزارش «هفت صبح»، پس از آنکه رییس جمهور نسبت به ویژه خواری نهادهای خاص ولو با نیات خیر و یا هر نیت دیگر اعتراض کرد و خواستار قطع این نقل و انتقالات مشکوک شد، امروز یکی از سران نهادهای خاص این اظهارات را زیر سوال برد.

هفت صبح از این فرد خاص سوال می کند که آیا نقل و انتقال کالاهای خاص در بنادر جنوب و بنادر خاکی شرق با آدرس های مشخص که در ماه های اخیر شدت یافته جزو وظایف این نهاد به شمار می رود یا نه؟"

گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم

و این هنوز از نتایج سحر است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

The Red Line

by Faramarz on

Well, Ahmadi drew that “red line” last week and said that his cabinet could not be touched or he will start talking. The next day they started financial corruption charges against Mashaii, his buddy.

Now, he is talking. It will only get better from here on.

Rahbar wants Ahmadi to be quiet and finish his term. Ahmadi actually thinks that he has some support with the masses and is overplaying his hand. But at the end, he is an “Accidental” figure and will be sacrificed in a second.

The jackals are going after each other!


پندارنیک

"ریزه خواری" باستانی

پندارنیک


 

 

اون ملّتی که معطل باشه، که ظالمین و غاصبین و جابرینش به جون همدیگه
بیفتن تا اون وسط بتونه یه نفس بکشه، به درد کورش جون و خسرو پرویز جونش
میخوره...


Maryam Hojjat

Fred, You are Right As Usual

by Maryam Hojjat on

Let's Hope for the best of IRAN & IRANIANS.