سیگار کشیدن ضعیفه

Fred
by Fred
02-Jul-2011
 

هفته مبارزه با دخانیات در نظام پر برکت نزدیک است و بالطبع نگرانی برای سلامتی زنان که طبق قانون در بیرون از خانه باید لحاف-پیچ شده باشند. به گزارش بوشهر نیوز:

"افزایش تعداد سیگاری ها به ویژه گرایش شدید زنان به استعمال دخانیات نیز زمینه‏ای شد که نیروی انتظامی ورود زنان را به قهوه خانه‏های سنتی ممنوع اعلام کند اما با حضور در سفره خانه‏ها که تعداد آنها نیز هر روز رو به افزایش است متوجه استقبال زنان از قلیان و استفاده آزادانه آنها می شویم.

بنا بر این گزارش جريمه نقدی سيگار كشيدن خانمها در اماكن عمومی يك ميليون تومان در نظر گرفته شده است که امیدواریم این قانون اجرا شود تا شاید به واسطه این طرح سیگار کشیدن در محیط های عمومی کاهش یابد."

حالا چرا در راستۀ مبارزه با استعمال دخانیات؛ قلیان کشیدن در ملاء عام بانوان ایرانی ممنوع و برای کشیدن سیگار جریمه میشوند و مردان را کاری ندارند هم از دیگر اسراری است که تنها خدا داند و وحوش زن ستیز اسلامیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

تیشه بر ریشه

Demo


چگونه است که هروئین و تریاک از راه افغانستان که بعد از اشغال آن توسط <بلاد پاکان> بعنوان بزرگترین تولید کننده هروئین در دنیا در آمده براحتی به کشور راه پیدا کرده و چگونه است که صنعت؟؟ دخانیات هم با تمام ظرفیت مشغول است و حال سیگار کشیدن گشته ممنوع؟ تیشه باید زد بر ریشی که نشانه تقواست و بر ریشه هر علفی که بنیاد دود است.
دود از کنده بلند است و جبر از جهل.


پندارنیک

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

پندارنیک


 

 

 

ایکاش مصرف دخانیات بر همگان محدود شود....

تماشاخانه ایست این دنیای اسلام حکومتی...خواهرن عرب ما در عربستان با
تلاشی جانانه در صدد به دست آوردن جواز ( بخوانید حق) رانندگی هستن، و زن
ایرانی‌ در بند اینکه دودش را کجا فوت کند.....