زن نمونه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Jun-2011
 

هشدار؛ بانوان، بهائیان، دانشجویان ستاره دار و از ایندست ایرانیان نیک نهاد، این خبر را نخوانند، نمک روی زخم است.

"دانشگاه تهران در سالگرد شهادت مروه شربينی زن مسلمان مصری ‌تبار كه در ماه جولای ٢٠٠٩ در آلمان توسط يک نژاد پرست در جریان برگزاری جلسه دادگاه به شهادت رسید، بورسیه بين‌المللي "مروه شربينی " را به زنان مسلمانی كه به دلیل رعایت حجاب اسلامی مورد اذیت و آزار دولت‌های مختلف قرار میگیرند، اعطا میکند.

اعطای بورسیه به زنان مسلمان قربانی اذیت و آزار دينی به عنوان سمبل حمایت جامعه اسلامی ایران از آميزه‌های اعتقادی ارزیابی میکند و بر این اعتقاد است كه نقض آزادی‌های دينی و پروژه اسلام ستیزی در حقیقت نقض آشکار اصول حقوق بشری و آزادی‌های مذهبی است. "

سئوال:

آیا به صرف غیر مسلمان بود قاتل؛ هر مقتول مسلمانی "شهید " تلقی میشود؟

آیا از جنبۀ " نقض حقوق بشری"؛ اجبار به حجاب با آزار باورمندان آن تفاوتی دارد؟

آیا " اصول حقوق بشری و آزادی‌های مذهبی " ذکر شده؛ در ایران موجود است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

typos

by پندارنیک on

...