رستم می آید؛ رخش ها را دریابید

Fred
by Fred
16-Jun-2011
 

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می توان گرفت

پس از این خبر بهت انگیز چند روز پیش که موجب نیمچه خیزشی شد:

"نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به طول 5000 متر مربع و با موضوع شاهنامه فردوسی یکی از طولانی ترین نقاشی های دیواری کشور بود پس از گذشت چند ماه از بهره برداری به صورت شبانه کاملا پاک شد."

دیروز روزنامه شرق خبر داد:

"يك هفته پس از شدت گرفتن اختلافات بر سر محو كردن بزرگ ‌ترين نقاشی ديواری كشور در مشهد، آنگونه كه مدير امور هنري شهرداری اعلام كرده است، اين نقاشی در همان محل دوباره اجرا خواهد شد. به گفته او اين بازسازی با كمك بسياری از هنرمندان صورت خواهد گرفت. با اين حال هنوز معلوم نيست كه هزينه اين دوباره‌كاري را چه كسی بايد پرداخت كند."

گاوان و خران بار بردار

به ز آدمیان مردم آزار

حالا که فهمیدید با تهمتن نمیشه ور رفت؛ اگر فکری هم برای شانزده اسب و چهار ارابه و سوارکاران آنها در ساری بکنید، دیگه چه بیتر!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

تلخ دارو بعد از مرگ سهراب، جاهلان را دریابید

Demo


چه تفاوت می کند که نقشینه بر روی دیواری چه باشد اگرمانند حصاری زور گو را از زور خور جدا میکند و یا اگرزیر آن بی خانمانی خفته باشد و یا اگرچند قدم دورتر از آن یک زنی به حریم زنی دیگر تجاوز کرده و سعی بر ترمیم <حجاب> می کند و یا اگردو خیابان پایین تر جماعتی فریب خورده برای رفع حاجات خود دارد <دخیل> به یک پنجره فلزی در آستان رضوی می بندد!
فردوسی رفت و عجم همچنان مرده ماند!