نغمات شیطانی ملی گرایی

Fred
by Fred
05-Jun-2011
 

به این فرمایشات حاج آقا آیت الله احمد خاتمی که در مراسم سالروز مرگ حاج روح الله بیان کرده گوش هوش دهید تا بدانید با چه وحوش ضد ایرانی طرف هستید:

"برخی به دنبال مطرح کردن جشنهای نوروزی و تفکرات ایرانی اسلامی هستند اما تا زمانی ما عهدنامه مالک اشتر داریم نیازی به منشور کوروش نداریم.

غرب در راستای ضربه به اسلام هر کاری می کنند و در حقیقت شمشیر را از رو بسته اند و فرستادن منشور کوروش به ایران نیز در همین راستا بوده است . "

حالا اسلامیست های ماشاءالله "روشنفکر " و "ملی- مذهبی " های نازنین هی زور بزنند تا این وحوش ضد ایران و ایرانی را رام کنند و به عبارت دیگر باور آنها را روزآمد .

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
hazratee

آخوند احمد خاتمی

hazratee


آخوند احمد خاتمی یک پفیوز، پاچه خور، خایمال، دیوسیست که نان را به نرخ روز کوفت می‌کند. وسلام