گلشیفته فراهانی و تحریک جنسی مردان

Fred
by Fred
29-May-2011
 

به گزارش خبرنگار خودنویس در پاریس؛ طی روزهای گذشته عکس هایی با کت و شلوار مردانه و پاپیون از گلشیفته فرهانی بازیگر ایرانی مقیم فرانسه که مربوط به گفتگوی او با مجله فرانسوی «وگ» میباشد منتشر شد.

پس از ابراز " تنفر " از آن؛ سئوال مطرح شدۀ گلشیفته در مصاحبه حائز توجه و احیاناٌ پاسخگویی وحوش مادینه و نرینۀ اسلامیست حاکم بر مال و جان ایرانیان میباشد:

"در اسلام حجاب بر سر می‌کنند تا میل جنسی مردان را مهار کنند. چرا من باید به تحریک جنسی مردان متکی باشم؟"

پس از سی و دو سال؛ لحاف-پیچ کردن بانوان آزادۀ ایرنی فقط بزور دگنگ است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred